Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Geriatrik Bilimler

CSS Template

 

  • Editörler:Prof.Dr.Yeşim GÖKÇE KUTSAL/Prof.Dr.Banu CANGÖZ/Prof.Dr.Terken BAYDAR
  • Fiyat: 45.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 40.00TL
  • Yayın Yılı: 2018

Dünyada popülasyonun profili yaşlılara doğru yer değiştirmekte ve adeta bir "demografik devrim" oluşmaktadır. Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşlı popülasyonun sayısında süreğen bir artış söz konusudur. Sağ­lık alanındaki gelişmeler sonucunda yaşam beklentisinin artması, her yıl yaşlı nüfus grubuna dahil olan insan sayısının fazlalaşması ile sonuçlanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in tanımına göre bir ülkedeki yaşlı nüfusun toplam nü­fus içindeki oranı; %8 - %10 arasında ise, ülke nüfusu "yaşlı", %10'un üze­rinde ise, "çok yaşlı" olarak tanımlanmaktadır. İleriye yönelik projeksiyonlar; Türkiye'nin 2023 yılında "çok yaşlı" (%10,2) nüfus yapısına sahip olacağını öngörmektedir.
"Dünya Yaşlılar Yılı" olarak ilan edilen 1999 yılında kuruluş çalışmaları başlayan; Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi GEBAM; 2000 yılında kuruluş sürecini tamamlamış olup ülkemizde konusundaki ilk uygulama ve araştırma merkezidir. International Associati­on of Gerontology and Geriatrics-IAGG Global Aging Research Network- GARN üyesi olan GEBAM'ın hedef kitlesini akademik platformda çalışan­lar, profesyonel olarak hizmet verenler, öğrenciler ve halk oluşturmaktadır. Amaçları; geriatri ve gerontoloji alanında çalışan araştırmacıların, akademis­yenlerin, yaşlılara hizmet sunan profesyonellerin bilgi ve becerilerinin ge­liştirilmesini ve güncellenmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzey­de eğitim programları ve bilimsel etkinler yapmak, halk eğitimi etkinlikleri gerçekleştirmek ve yaşlanma süreci ve bu süreçteki sorunlar ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları insanlığın hizmetine sunmak ve bilimsel yayınlar yapmaktır.
Hacettepe Üniversitesinde faaliyetlerini devam ettiren 104 Araştırma ve Uygulama Merkezleri arasında GEBAM bilimsel çalışmaları, topluma yöne­lik etkinlikleri ve şu anda elinizde olan bu değerli kitap gibi nice yayınları,
Önsöz
bilgilerini paylaştıkları seminerler ve konferanslar gibi birçok faaliyetleri ile öne çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen bu çalışmaların önemli bir kısmı Hacet­tepe Üniversitesinin "topluma dokunma" toplumumuzun sorunları ile ilgili projeler yapma "toplumsal sorumluluk" yaklaşımı ile ciddi anlamda örtüş- mektedir.
Eğitim misyonunun önemli bir bileşeni olarak 2002 yılından beri 21 adet kitap yayınlamış olan GEBAM, 18. yılında "Geriatrik Bilimler" başlıklı yeni bir referans kitaba imza atmış, Hacettepe Üniversitesinin Beytepe ve Sıh­hiye yerleşkelerinden değerli öğretim üyelerinin katkıları ile kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu değerli kitabın hazırlanmasındaki çalışmaları ve vizyonları nedeniyle başta editörler Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, Prof. Dr. Terken Baydar ve Prof. Dr. Banu Cangöz'e olmak üzere katkı sunan tüm yazarlara teşekkür eder, ülkemize ve okuyuculara yararlı olmasını dilerim.