Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Genel Topoloji

CSS Template

 

  • Yazar: Prof.Dr. AliBülbül
  • Fiyat: 10.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 5.00TL
  • Yayın Yılı: 2014

Birinci baskısı 1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınları arasında çıkan ve kısa sürede biten bu kitabın, yeni baskısını yapmak, tüm taleplere rağmen bugüne kadar mümkün olamamıştır. On yılı aşkın bir süre sonra da olsa, bazı düzeltmeler yapılarak ve “Tam Metrik Uzaylar ve Tamlaştırma” başlıklı yeni bir bölüm eklenerek, bütünüyle yeniden yazılan bu kitabın ikinci baskısını sevgili öğrencilerimize ve konu ile ilgilenen değerli okuyucularımıza nihayet sunabilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Bu kitap esas itibarı ile, 1984-1999 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesinde verdiğim ve 2000 yılından bu yana da Hacetten Üniversitesinde vermekte olduğum lisans düzeyindeki Genel Topoloji dersinin konularını kapsamaktadır. Ancak, yer yer ayrıntıları derste yapılamayan bazı konularla (ağlar, filtreler, vb.), Parakompaktlık ve Metriklenebilme Teoremleri ile Düzgün Uzaylar gibi lisans düzeyini aşan konulara da kısaca yer verilmiştir.
Amaç, Genel Topolojinin temel kavramlarını ve standart konularını tanıtmaktır. Özellikle hedeflenen amaç doğrultusunda, az da olsa bir katkı yapabilmiş olmak beni mutlu edecektir.
Bu kitabın birinci baskısının provalarını özenle okuyarak değerli uyarılarda bulunan, ancak maalesef şimdi aramızda bulunmayan çok değerli meslektaşım Prof. Dr. Doğan Çoker’i burada bir kez daha saygı ile anıyorum. Yazımı sırasında gereksinim duyduğum her türlü teknik yardımın yanında, bu baskının provalarını başından sonuna kadar dikkatle okuyarak, yazım hatalarının düzeltilmesini sağlayan bölümümüz öğretim görevlilerinden Dr. Şenol Dost’a teşekkür borçluyum. Ayrıca, bana her zaman huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan eşime ve çocuklarıma da bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum.