Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Göstergebilim ve Tarihsel Gelişimi

CSS Template

Semiyotik-Semiyoloji

  • Yazar:Yrd.Doç.Dr.Sedat ŞAHİN
  • Fiyat: 5.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 3.00TL
  • Yayın Yılı: 2014

Bir insan günlük hayatında binlerce gösterge ile karşılaşmaktadır. Bu karşı­laşma bilinçli veya bilinçsizce gerçekleşir. Çevremizi ve iç dünyamızı kuşa­tan bu göstergeler her bilim dalı tarafından farklı parametrelerle incelenir. Hangi bilim dalı olursa olsun, her bilim dalı kendini dil ve dil göstergeleriyle anlaşılabilir hale getirmek zorundadır. Dolayısıyla göstergeler başlı başına bir bilim dalı tarafından farklı yöntemlerle araştırılmalıdır. Göstergebilim bü­tün bilimleri kapsayan ve bu bilimlerin sistemlerini gerçekleştirebilecek ola­nağı yaratan bir bilim dalıdır. Tüm bilimler göstergeler kullanarak kendile­rini ifade ederler.