Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Histoloji Laboratuvar Yardımcı Kitabı

CSS Template

 

  • Yazarlar: Petek Korkusuz... [ve diğ.]
  • Fiyat: 50.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 40.00TL
  • Yayın Yılı: 2020

Histoloji ve Embriyoloji, tıp biliminin vazgeçilmez temel taşlarından birisini oluşturur. Tıbbın birçok preklinik ve klinik alanına esas oluşturan histoloji, hücre, doku ve organların mikroskop düzeyinde görsel bileşenlerini tanımlar.
Beşinci genişletilmiş basımını yaptığımız bu kitap, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nın 50 yılı aşkın süredir özenle oluşturduğu arşiv preparatlarından derlenmiş mikrograf seçkisini öğrencilere sunmaktadır. Bu seçki, anabilim dalımız öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve teknisyenlerinin ortak emeği ile hazırlanmıştır. Kitabın amacı; tıp ve sağlık bilimleri öğrencilerine laboratuvarda bu preparatları mikroskop altında incelerken rehberlik etmek, sağlıklı hücrelerin yapıları ile ilişkili işlevsel özelliklerini, histokimyasal boyanma özellikleriyle eşleştirmelerini sağlamaktır. Kitaptaki her bölüm, ilgili teknik başlık ya da sisteme ait preparat mikrografları hakkında organ, doku, hücre temelinde kısa bilgiler vermektedir.
Bu baskıda; anabilim dalımızın kurucusu ve ülkemizin ilk kadın tıp fakültesi dekanı Sn. Prof. Dr. İlhan Kerse başta olmak üzere, bizlere bilimin yolunu göstererek yetişmemize katkıda bulunan anabilim dalı başkanlarımız Sn. Prof. Dr. Ülken Örs, Sn. Prof. Dr. Esin Aşan, Sn. Prof.
Dr. Ayşe Nur Çakar, Sn. Prof. Dr. Attila Dağdeviren, Sn. Prof. Dr. Sevda Fatma Müftüoğlu, Sn. Prof. Dr. Fevziye Figen Kaymaz'a ve tüm emekli hocalarımıza teşekkür ediyoruz.
Anabilim dalımız adına tüm öğrencilerimize içten başarı dileklerimizle.