Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Hekimlik Sanatı & Öykü Alma ve Muayene

CSS Template
  • Editör:Dr.F.Tümay SÖZEN Editör Yardımcısı: Dr.Nursel ÇALIK BAŞARAN
  • Fiyat: 50.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 30.00TL
  • Yayın Yılı: 2020

Günümüz tıp pratiğinde öykü alma ve fizik muayene, tanı koyma ve tedavi sürecinde hala ilk basamakta yer alan ve çok önemli yere sahip uygulamalardır. İlerleyen teknoloji ve iş yükünün artması gibi nedenlerle detaylı öykü ve kapsamlı muayene giderek daha az oranda yapılmaktadır. Ancak, halen öykü ve muayenenin yerini tutabilecek nitelikte teknolojik gelişmeler mevcut olmadığı gibi, öykü ve muayene ile hastanın bütün olarak değerlendirilmesi ve daha maliyet-etkin tetkik ve tedavilerin seçilmesi ve uygulanması mümkün olabilmektedir. Bunun yanında özellikle gereksiz tetkik ve tedavilere bağlı yan etkilerin önlenebilmesi, tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması; hastalara konulmuş eksik veya yanlış tanıların düzeltilmesi, ancak kapsamlı ve tekrarlayan öykü ve muayene ile mümkündür. Bazen hastanın sadece inspeksiyonu dahi hastanın aciliyet durumunu veya yatış kararlarını belirlemede önem taşımaktadır. 'Öykü ve Fizik Muayene' tanı ve tedavideki yol göstericiliği ile beraber, iyi bir hekim- hasta ilişkisinin ve iletişiminin oluşumunda da önemli bir rol oynar.
Prof. Dr. Tümay Sözen editörlüğünde Hacettepe Üniversitesi Yayını olarak basılan "Hekimlik Sanatı, Öykü alma ve Muayene" kitabı, öncelikle hekim adayı öğrencilerimizin, Fakültemiz Dahiliye ailesi (Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları ve infeksiyon hastalıkları) başta olmak üzere tüm branşlardan asistanlarımızın ve tüm meslektaşlarımızın özgün ve kapsamlı öykü alma ile muayene bilgi ve becerilerinin geliştirmeleri ve artırmaları için önemli bir kaynak olmasının yanı sıra, aynı zaman da öğretim üyelerimiz için de standart bir dilde eğitim verme adına yol gösterici özelliğiyle de herkes için bir başucu kitabı niteliğindedir. Konunun uzmanı çok sayıda yazarın katkıda bulunduğu, büyük titizlikle hazırlanan kitabın yararlı olması dileği ile başta saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Tümay Sözen olmak üzere emeği geçen tüm öğretim üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.