Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

İnter-disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri

CSS Template

 

  • Editörler:Aylin GÖRGÜN BARAN/Mehmet ÇAKIR
  • Fiyat: 30.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 20.00TL
  • Yayın Yılı: 2016

Gençlik üzerine yapılan açıklamaların uzun bir liste oluşturduğu dikkate alınırsa bu konuda söylenmemiş olanın ne olduğunu sorgulamak, bizi yeniden gençlik çalışmalarına doğru itmektedir. Bu noktadan bakıldığında elinizdeki kitabın, gençliğe farklı disiplinlerden yaklaşan inceleme ve araştırmalardan oluştuğu görülür. Siz değerli okurlarımıza hem Merkezimizin kuruluşundan hem de "Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri" isimli bu kitabın serüve­ninden kısaca söz etmek istiyorum.Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (HÜGAUM) 1999 yılında Prof. Dr. Birsen Gökçe tarafından, farklı disiplin­lerden oluşan, içlerinde benim de bulunduğum akademisyenlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu dönemde en ses getirici etkinliğimizin "Öğrenci Kongresi" olduğunu belirtmem gerekir. Sayın Gökçenin emekli olmasının ardından 2004 yılında Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar'ın Müdürlüğünde Mer­kezimizin faaliyetleri konferanslar düzenleme, yabancı konuşmacılar davet etme biçiminde sürdürüldü. Merkezimiz faaliyetlerini 2012 yılından bu yana faklı disiplinlerden akademisyenlerin katkılarıyla tarafımdan yürütülmektedir. Bu süreç zarfında gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve farklı konular­da bilgilendirmelerine yardımcı olan seminer, konferans ve bilgilendirme toplantılarına ilişkin etkinliklerin her yıl düzenli olarak yapılmasına özen gösterildi. 2015 yılının Mart ayında toplanan yönetim kurulumuzun kararıyla ilgi alanları gençlik çalışmaları olan akademisyenlerin katkılarından oluşan bir kitabın yayınlanması için planlama çalışmalarına girişildi. İstedik ki, yapılan çalışmaların kalıcılığı sağlansın. "Söz uçup gider, yazı ise kalır" mottosundan hareketle arşivimizde bulunmasını istediğimiz, bize eşlik edecek bir kitabımızın üniversitemiz adına yayınlanması onur ve kıvanç verecekti. Bu minvalde 2015 Aralık ayı sonu itibarıyla toplanan araştırma, inceleme ve derleme çalışmaları editöryel düzenlemelerden geçirilerek, üniversitemiz Eğitim Komisyonunun 2016-1097 sayılı kararıyla 2016 yılında basılması uygun bulundu. HÜGAUM olarak sevindirici olan bu gelişme bizlere, gençlik için başta araştırma projeleri olmak üzere çeşitli çalıştay, sempozyum ve konferans düzenleme konusunda bir motivasyon oluşturdu. Bu anlamda Rektörümüz Sayın Prof. Dr. HalukÖzene sağlamış oldukları imkan ve katkılardan dolayı minnettarım. Yine kitabın oluşturulması ve basılması konusunda bizleri cesaretlendiren ve bu konuda her zaman destek veren Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Cemal Güzele çok teşekkür ederim.Hacettepe Üniversitesi Yayınları olarak basılan bu kitaba araştırma-in- celeme-derleme makaleleriyle katkı veren çok değerli yazarlarımıza, kitap çalışmasında bana destek veren ve cesaretlendiren yönetim kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Oya Hazer e, Doç. Dr. Birsen Şahin Kütük'e, Doç. Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu'na, Doç. Dr. Gonca Gökalp Arslan'a, Doç. Dr. Canan Koca Arıtan'a, Yard. Doç. Dr. Şinasi Teke ve kitap hazırlıklarının başından itibaren özenle gönüllü olarak çalışan, editöryel düzenlemelere büyük katkı sağlayan Sosyoloji Bölümünde OYP Araştırma Görevlisi olup, 2016 Temmuz ayından itibaren Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görevine devam eden Mehmet Çakıra çok teşekkür ederim. Kitabın yayınlanmasında emeği geçen Hacettepe Üniversitesi Matbaa ve Basım işlerinde çalışanların ellerine sağlık. Bu kitap kolektif bir çalışmanın ürünü olarak sizlerin okumasına ve değerlendirilmesine sunulmuştur.
Olgun düşünüp, genç kalmak dileğiyle.