Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

İç Hastalıkları Gözüyle Preoperatif Değerlendirme Cep Kitabı

CSS Template
  • Editörler:Dr.Şerife GÜL ÖZ /Dr.Gülay Sain GÜVEN /Dr.Lale ÖZIŞIK/Dr.Nursel ÇALIK BAŞARAN
  • Fiyat: 20.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 15.00TL
  • Yayın Yılı: 2019

Günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle çok çeşit ve sayıda girişimsel ve cerrahi operasyonlar gerçekleşmektedir. Ayrıca tanı ve tedavilerdeki yenilikler sayesinde hekimler olarak daha ileri yaşta veya daha karmaşık vakalar ile karşılaşmaktayız. Bizler, iç Hastalıkları uzmanları olarak, hastalarımızın cerrahi öncesindeki hazırlıklarında ve cerrahi sonrası dönemdeki bakımlarında da yer almaktayız. Bu ihtiyaçla en son 2005 yılında hazırlayıp kullanıma sunduğumuz "iç Hastalıkları Uzmanı Gözüyle Cerrahi Öncesi Değerlendirme" adlı kitabımızın baskısı tükenmiş ve güncellenme ihtiyacı doğmuştur. Bu kitap ile amacımız güncel bilgiler ışığında, hastaların operasyon öncesi değerlendirilmesini, uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacak önerileri bir araya getirmek ve hekimlerimizin kullanımına sunmaktır, inanıyoruz ki, iç hastalıkları, kardiyoloji, göğüs hastalıkları uzmanları yanında aile hekimliği, cerrahi uzmanları ve anestezi uzmanları için de kolaylık sağlayacak ve anlaşılır bir kaynak olacaktır.