Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Kastamonu Anıt Ağaçları 2

CSS Template

 

  • Yazar:Prof.Dr.Sadık ERİK
  • Fiyat: 30.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 30.00TL
  • Yayın Yılı: 2015

Kastamonu, Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesinde, Karadeniz'e 135 km kıyısı bulunan, 13.108 km2arazsiil ormanlarla kaplı, iki Milli Park'a (İlgaz Dağı Milli Parkı, Küre Dağları Milli Parkı) sahip doğal
bir ilimizdir. Elinizdeki kitabın yazarı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Ü es B:< E ima Prof.Dr. Sadık Erik'in araştırmalarına göre, il topraklarında 956 tür bitki yetişmekte, bunların 189'u
. Bu sayılar, Türkiye Florasının %10'unun, ülke endemiklerinin de %6'sının Kastamonu'da ,etişt î - z:ı:ermektedir. Son derecede zengin ve yaygın bir bitki örtüsüne sahip ilde Anıt Ağaç niteliğinde çok sayıda doğal :ac hr «ar ğ nın bulunması normaldir.
Yakın yıllarda, memleket sevgisiyle doğduğu, ömrünün bir bölümünü yaşadığı Kastamonu'ya vefa borcu duygusuyla harekete geçen, Kastamonu'nun çiçeklerini, anıt ağaçlarını incelemeye ağırlık veren Bitki Bilimci Prof.Dr. Sadik ERİK Kastamonu Anıt Ağaçları/Tarihimizin Sessiz Tanıkları adlı kitabı, bu konudaki ilk kitabı olup, 2013 yılında Kastamonu kfai ğince basılmıştır.
İncelenen anıt ağaçlardan sadece dördü, KTB Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç olara- Ses edilmiştir. Son hükümet değişikliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması üzerine artık tescil görevi bu bakanlığa devredilmiştir. Halen Kastamonu'nun tescilli beş anıt ağacı şunlardır: Araç Bektüre Köyü Ekincik Türbe Çamı 1994), Bozkurt Beldeğirmeni Fatih Çınarı (1995), Şenpazar Gökçeağaç On iki Kardeşler Kayını (1995), Araç Çamaltı Köyü E'e^ler çamı, Taşköprü Dilek Köyü Dereci Armudu (2008). ilin orman varlığı karşısında ne kadar az değil mi?
Prof.Dr. Sadık Erik, anıt ağaç incelemesinde mutlaka tescil edilmesi gerekenleri bir bir belirlemiş, her ağaç için alınması gereken onarım, bakım tedbirlerini de sıralamıştır. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü elemanlarının Kastamonu Ün .ersitesi Orman Fakültesi öğretim üyeleriyle işbirliği içinde sıralanan tedbirleri almaları görevlerinin bir gereğidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de tescil işlemlerini acilen yapmalıdır.
İlk kitabın tanıtım toplantısı; Valiliğin düzenlediği Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün Kastamonu'ya ge şleri ve Kıyafet inkılabının 88. Yıl Dönümü Kutlama Programı gereğince 23 Ağustos 2013 Cuma günü saat 16.30'da Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Merkezin geniş salonunda protokol ve davetlilerin huzurunda cnce Prof.Dr. Sadık Erik bir konuşma yaparak, kitabın hazırlanış amacını, hazırlanırken yaşananları ve bundan sonra .apılması gerekenleri anlattı. Konuşmanın ardından kitap, toplantıda hazır bulunanlara dağıtıldı, bir kokteyl verildi, ^rof. Erik'i kutladıktan sonra Vali Erdoğan Bektaş, Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen, Rektör Prof.Dr. Seyit Aydın ve Garnizon Komutanının bulunduğu gruba yaklaştım ve dedim ki: "Vali Bey, kitabı bastırdığınız için sizi kutluyor, bir Kastamonulu olarak teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu kitap, önemini anlayanlar için bir fabrika değerindedir. Bir fabrika kadar gelecekte ilin ekonomisine katkıda bulunacaktır." Kitap yayımlandıktan sonra, Prof. Erik'e yeni Anıt Ağaç duyuruları gelmeye başladı. 23 Ağustos 2013'ten sonra Kastamonu'ya sürekli gidip geldi. Yeni Anıt Ağaçlar -eşfetti. Böylece 60 kadar yeni Anıt Ağaç'ın eklenmesiyle bu ikinci baskıyı yapma ihtiyacını duydu.
Önce insana ve baltasına, sonra hayvanlara, daha sonra da fırtına, kasırga, sel, kar, bu gibi doğa güçlerine yüzyıllar boyu direnmiş, yüzlerce tarihî olaya sessizce tanıklık etmiş bu doğa varlıklarımızın önemini vurgulayan, tescili ve orunmasıyla görevli devlet kuruluşlarımızın hizmetlerini kolaylaştıran, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim .^.esi ve öğrencilerine yeni araştırma pencereleri açan bu değerli eseri dolayısıyla hemşehrimiz Prof.Dr. Sadık Erik'i ve değerini kavrayıp yayımlamayı bilen Hacettepe Üniversitesi yöneticilerini kutluyor, Kastamonuluların içten teşekkürlerin;, saygılarını sunuyoruz.