Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Kastamonu Anıt Ağaçları 3

CSS Template

 

  • Yazar: Prof.Dr.Sadık ERİK
  • Fiyat: 30.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 30.00TL
  • Yayın Yılı: 2018

Kastamonu'nun çeşitli ilçelerinde yürütülen araştırmalarla 56 anıt ağaç, daha önce saptanmış olan 112 anıt ağaca eklenmiş olmaktadır. Böylece Kastamonu ilinde şu ana kadar tespit edilebilen ağaç sayısı 168'e ulaşmıştır. Ancak kesin sayı elbette bu kadar değildir. Bilinip te gidilemeyen veya bilinmeyen daha başka ağaçlar da mutlaka vardır. Fakat bir noktadan sonra bulguları toplayıp 3. Kitabı çıkarmak gereği doğmuştur.
Yine de bu haliyle ortaya çıkarılan bu envanterin yararlı olacağı ve yol gösterici olacağı, farkındalık yaratacağı konusunda kuşku yoktur. Örneğin, önceki kitapların veri tabanından yararlanarak Orman ve Su işleri Bakanlığı X. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından bazı anıt ağaçlarının tabelalarının hazırlanarak anıt ağacın yanına yerleştirilmesi, tanıtım ve kamuoyu bilinçlendirmesinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Keza, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün il genelinde başlattığı "Tabiat Varlıkları Envanter Çalışmalarınada" yardımcı olmuştur. Bu envanter çalışmalarında, tespit edemediğim bazı ağaçlara da bu çalışma ile ulaşabildim, kurum yetkililerine bilgi paylaşımı için teşekkür ederim.
Kitapta yer alan az sayıdaki bazı ağaçların, anıt ağaç statüsüne girmeleri kesin olmasa bile konumları ve bazı özelikleri nedeniyle (metinde açıklandığı üzere) çevre korumada örnek oluşturduğu için tanıtılmasında yarar görülmüştür. Diğer ağaçlar, özelikle de çam ağaçları hem boyutsal hem de folklorik özellikleri ile anıt ağaç olmayı hak etmektedirler
Anıt ağaçların eko-turizme kazandırılmasında, ağaç sevgisinin, doğa sevgisinin aşılanmasında, çevre koruma bilincinin artırılmasında önemleri büyüktür. Ancak süreç, ağaçların kimliklendirilmesi ile daha da ivme kazanacaktır. Bu nedenle anıt ağaçların mutlaka tanıtım tabelalarının hazırlanıp ilgili ağacın yanına, bir nevi kimlik cüzdanı gibi konması gerekir Bilincin artırılması korumanın da ön şartıdır. Tanınırsa daha çok sevilir, benimsenir. Kimliksiz bir ağaç ne kadar cüsseli de olsa, yanından geçenler için fazla bir şey ifade etmeyebilir, ama bir kimlik kazanması, o'nun adeta hır şahsiyet kazanması anlamına gelir, daha çok sevgi ve saygıyı hak eder.
Kitabın daha çok görsellik kazanması için ve aynı zamanda ağaçların farklı yönlerden çekilen fotoğraflarına yer verilerek tüm özelliklerinin yansıtılmasına çalışılmıştır.