Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Kulak-Burun-Boğaz Tedavi Uygulamaları

CSS Template

 

  • Editör: Prof.Dr. Ergin Turan
  • Fiyat: 5.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 4.00TL
  • Yayın Yılı: 2010

Prof.Dr. i. Nazmi HOŞAL tarafından kurulan ve kurulduğu tarihten itibaren yurdumuzda Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi, Maksillo Fasial Cerrahi ve Odyoloji çağdaş tanı ve tedavi prensiplerini uygulamaya sokan, temel prensipleri yerleştiren, bazı uygulamalarda dünya tıb­bının önünde gitmeyi başaran kliniğimiz, geçen yıllar içinde edindiği birikim ile bir ekol oluş­turmuş ve dünya KBB Camiası içinde hak ettiği yeri almıştır. Bu konuda bir model oluşturan Ha­cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kliniği yeni gelişmeler, bilimsel araştırmalar ve yurt dışı temaslar ışığında kendi uygulamalarında da bazı değişik­liklere gitmiştir.
Bu nedenle hem kliniğimiz hem de Hacettepe ekolünü takip eden alümni üyelerimiz ve di­ğer meslektaşlarımız açısından son uygulamalarımızı uniform hale getirmek, ortak yaklaşım oluşturmak ve kendilerini bilgilendirmek amacıyla Hacettepe ekolünün en son uygulamaları­nı, KBB tanı ve tedavi prensiplerini güncelleyen bir kitap hazırlanması gereksinimi doğmuştur.
Anabilim Dalımız ve Odyoloji Bilim Dalımız öğretim üyelerinin ve araştırma görevlerinin katıl­dığı tartışmalar sonucunda Hacettepe bünyesinde çalışan ve Hacettepe ekolünü takip eden meslektaşlarınızın aynı uygulamaları yapması kararına varılmış, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalar ve tartışmalar sonucunda tanı ve tedavi uygulamalarının ana hatları oluşturularak yazılı hale geti­rilmiştir. Hacettepe ruhu yeniden oluşturulmuştur.
Bu vesile ile emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, öğretim üyelerimize ve araştırma görevlileri­ne teşekkür eder, faydalı olması dileğiyle saygılar sunarım.