Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Kimya Eğitimi 1: Önemli kimya kavramları ve kimyasal analiz

CSS Template

 

  • Yazar:Prof.Dr. İnci Morgil
  • Fiyat: 24.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 19.00TL
  • Yayın Yılı: 2006

YÖK yasası uyarınca kurulmuş olan Eğitim Fakültelerinde yirmi yılı aşan c:r süreden beri Kimya Eğitimi ile ilgili alan ve eğitim dersleri verilmektedir. Kimyanın ve alt dallarının en iyi şekilde öğretilmesi için her gün yüzlerce araştırma yapılmakta ve Kimya Eğitiminin gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Ülkemizde ilk kurulan Kimya Eğitimi Anabilim Dallarından biri olan Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı değinilen konulardaki çalışmalara öncülük eden bir Anabilim Dalı olarak ön plâna çıkmaktadır. Yapılan araştırmaların ve kazanılan deneyimlerin eğitime yansıması olarak Kimya Eğitimi başlığı altında bir seri kitabın hazırlanması ve öğrencilerimizin aradıkları bilgiye daha kolay ulaşması planlanmıştır. Bu serinin ilk kitabı olan "Kimya Eğitimi I. Önemli Kimya Kavramları ve Kimyasal Analiz" kitabı değinilen konularda öğrencilerin kavram yanılgılarına yönelmeden öğrenebilecekleri temel bilgileri içermektedir. Aynı zamanda kimyasal analizlerle ilgili olarak verilen bilgilerin öğrencilerimize çeşitli uygulamalarda yardımcı olması söz konusudur. Önemli Kimya kavramları bölümünde Prof. Dr. Klaus Sommer'in "Wissenspeicher Chemie" Verlag Harri Deutsch-Thun und Frankfurt / Main (1984) konulu ve Kimyasal Analiz ile ilgili konularda ise Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Hermann ]. Roth'un "Pharmazeutische Analytik" Georg Thieme Verlag Stuttgart 1978 konulu kitabı çalışmalarımıza ışık tutmuştur. Değinilen yazarlar kitaplarının tarafımdan kullanımı için gerekli izni vermişlerdir. Kitaplardan alınan bilgiler öğrencilerin yararlanacakları temel bilgilerdir ve alıntılar hazırlanan kitap çerçevesinde derslerde anlatılan ders içeriklerine uygun hale getirilerek kitap içinde kullanılmıştır. Ayrıca Kimya Eğitimi 1 kitabı içinde 1984 senesinde yazmış olduğum ve İstanbul Üniversitesince basılmış olan(Yayın No: 3258) Analitik Kimya Kitabının bazı bölümlerini değiştirilerek kullanılmıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Nilgün Seçken ve Soner Yavuz olmak üzere Anabilim Dalımız eğitim ve öğretim kadrosunda görev yapan tüm öğrencilerime teşekkür ederim.
Prof.Dr. İnci MORGİL