Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Kategorik Veri Çözümlemesi

CSS Template

 

  • Yazarlar: Tülay SARAÇBAŞI/Serpil AKTAŞ ALTUNAY
  • Fiyat: 7.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 6.00TL
  • Yayın Yılı: 2016

Kamuoyu, Tüketici-Pazar, Sosyoloji, Psikoloji ve Halk Sağlığı alanında yapı­lan çalışmalar, toplumsal araştırmalardır. Toplumsal araştırmalarda elde edilen veriler kategorik olarak düzenlenir. Çalışmaların en doğru biçimde yo­rumlanmasında, verilerin özelliğine uygun olan Kategorik Veri Çözümlemesi yöntemlerinden yararlanılır. Üniversitelerin İstatistik Bölümlerinin Lisans ya da Lisansüstü ders programlarında yer alan "Kategorik Veri Çözümlemesi" başlıklı ders kapsamları da dikkate alınarak bu kitabın içeriği hazırlanmış­tır. Araştırmacıların, doğru ve detaylı çözümlemeler yapabilmesi için farklı alanlarda özgün örneklere ve problemlere yer verilmiştir. Bilgisayar destekli çözümlemelerde detaylara yer verilmeden sonuçlar yorumlanmıştır. Sosyal, Eğitim ve Davranış Bilimleri gibi alanlarda öğrenim gören öğrencilere ve araştırmacılara da bu kitabın yararlı olacağını umuyoruz.