Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Kadına Yönelik Şiddetin Ekonomi Politiği

CSS Template

 

  • Editör: Doç.Dr.Derya GÜLER AYDIN
  • Fiyat: 10.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 5.00TL
  • Yayın Yılı: 2015

Bu derleme kitaptaki yazılar Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kadın Platformunun 5 Mart 2012 tarihinde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği panelde sunulan ve sonrasında yazarların geliştirip derinleştirdikleri çalışmalarından oluşmaktadır. 2010 yılın­da bir grup kadın akademisyen tarafından faaliyetlerine başlayan İİBF Kadın Platformunun amacı, fakültedeki kadınların yaşadığı sorunları çözebileceği ortak bir zemin oluşturmak, dayanışma gücünü artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak şek­linde sıralanabilir. Bugüne kadar, 25 Kasım (Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü) ve 8 Mart (Dünya Emekçi kadınlar Günü) ta­rihlerini izleyen haftalarda kadına yönelik pek çok sorunun tartışıldığı akademik faaliyetlerini sürdüren platform, atölye çalışmaları ile kadın öğrencilerin toplumsal cinsiyet farkındalığının artmasına katkı sağlamaktadır.