Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Eczacılık Fakültesi Laboratuvar Çalışma Güvenliği El Kitabı

CSS Template

 

  • Yazarlar: Prof.Dr.Selma SARAÇ/ Prof.Dr.Sevim DALKARA
  • Fiyat: 20.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 15.00TL
  • Yayın Yılı: 2017

30.06.2012 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin çok sayıda yönetmelik ve tebliğ yayımlanmıştır. Bunlardan biri olan "Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince, "az tehlikeli işyerleri" sını­fında yer alan üniversite eğitim ve araştırma laboratuvarlarında çalışanlara üç yılda en az bir defa olmak üzere, en az 8 saat eğitim verilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bizler, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak, laboratuvar çalışmalarının ağırlıklı olduğu Fakültemizde, iş yerimiz olan laboratuvarlarda kazaları önlemek ve çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak, çalışanların sağlığını ve genel olarak da halk sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına önem veriyoruz. Bir başka deyişle öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın ve diğer çalışanların güvenliğini sağ­lamak konusunda gerekenleri yapmak için istekliyiz. Bu amaçla Fakültemiz öğrencileri ve çalışanları için dörder saatlik iki modül halinde bir eğitim verilmeye başlanmıştır. İlk modül temel laboratuvar güvenliğini, ikinci modül ise Fakültemiz laboratuvarlarında çalışanlar açısından önemli olan özel konuları kapsamaktadır. Bu eğitimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, katılımcıların talebi ve yurt dışı saygın üniversitelerin bu konuda basılı materyallerinin olması, Fakültemiz laboratuvarlarında çalışanların yararlanabileceği yazılı bir materyal hazırlama konusunda bizleri heveslendirmiştir. Elinizdeki la­boratuvar güvenliği kitapçığı, laboratuvar çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak düşüncesiyle, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi için hazırlanmıştır. Bu amaçla derlenen kılavuz güvenli laboratuvar ortamının oluşturulmasında genel kurallar, kişisel ve laboratuvar güvenlik
acil durumlar, laboratuvar kazaları ve ilk yardım, laboratuvar ortamını riske sokan kimyasal, biyolojik ve fiziksel zararlılar, bunlarla çalışmada alınacak önlemler ve imhaları gibi başlıkları içermektedir. Hazırlanan kitapçığın lisans ve yüksek lisans öğrencilerine öğrenimleri sırasında yararlı olmasını diliyoruz. Fakültemiz öğrenci ve araştırma laboratuvarlarında çalışanların kolayca ula­şabilecekleri bir yerde bu el kitabının bulunmasının, laboratuvarda güvenli çalışma ortamının sağlanmasında yararlı olacağını umuyoruz. Ayrıca bu el kitabının 8 saatlik eğitime katılan kursiyerlere ücretsiz olarak verilmesi ile eğitimin desteklenmesi de amaçlanmaktadır.
Laboratuvar çalışanlarının gereksinim ve beklentilerini karşılamak amacıyla özenle hazırladığımız bu el kitabının, olası hata ve eksiklikleri ile ilgili değerli görüş ve önerilerinizin sonraki baskının iyileştirilmesine katkıda bulunacağını inanıyoruz ve bu konuda gösterilecek duyarlılığa şimdiden teşekkür ediyoruz.