Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Meslek Hastalıkları İşle İlgili Hastalıklar: Seçilmiş Başlıklarda

CSS Template

 

  • Editörler:Prof.Dr.Ali Naci YILDIZ/Uzm.Dr.Abdulsamet SANDAL
  • Fiyat: 25.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 20.00TL
  • Yayın Yılı: 2018

Meslek hastalıkları ile işle ilgili hastalıklar konuları ülkemizde hâlen önemli halk sağlığı sorunları arasındadır. Meslek hastalıkları saptanamamakta; tanım, tanı olanakları, kayıt ve bildirim aşamalarında önemli sorunlar yaşanmaktadır. İlgili kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından farkındalık ve bilgi eksiklikleri yaşanmaktadır. Bunların sonucu olarak çalışanlar haklarını elde edememekte, önlemler aksamakta, hak ve yükümlülükler beklenen düzeyde yerine getiri­lememektedir.
Bu kitap, yukarıda sıralanan sorunların çözümüne katkı sağlamak, bu alanda çalışan, eğitim gören, başta işyeri hekimleri olmak üzere uygulamaları sür­dürenler için rehber olabilmesi amacı ile, başlıca Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve uzman hekimler tarafından yazılmıştır. Fakülte bünyesinde İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan uzman hekimlerin kitap hazırlığına önemli katkısı olmuştur. Kitap bu alandaki daha kapsamlı çalışmalara olanak sağlayacaktır.
İçerik sorumluğunu alan yazarlar ve son okuma aşamasında destek sağla­yan Prof. Dr. Meral SAYGUN, Prof. Dr. Mine Esin OCAKTAN ve Dr. Kadir ATLI'ya, basım aşamasında destek sağlayan Üniversite yönetimine teşekkür ederim. Kitabın çalışanların sağlıklı ve güvenlikli ortamlarda çalışmaları için sürdürülen uğraşlara katkı sağlamasını dilerim.