Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Mikronöroşirürjide Laboratuvardan Pratiğe

CSS Template

 

  • Yazarlar: Uzm.Dr.M.Bülent Önal/Prof.Dr.Tunçalp Özgen/Prof.Dr. M. İbrahim Ziyal
  • Fiyat: 25.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 20.00TL
  • Yayın Yılı: 2011

Laboratuvar mikrocerrahi çalışmaları gerek mikrocerrahi ile uğraşan tıp branşlarında çalışacak hekimlerin el becerilerini geliştirmelerine ve ana­tomiyi öğrenmelerine olanak sağlayan, gerekse farklı disiplinler için ge­rekli deneysel çalışmaları yaparak bilimsel yeni veriler elde edilebilme­sine imkan veren son derece önemli bir eğitim ve öğretim konseptidir. Laboratuvarda çalışmaya başlamadan önce nasıl çalışacağını bilmek ve bir program dahilinde çalışmak başarılı bir sonuç elde etmek için şarttır. Tecrübeli bir eğitmenin gerek teorik gerekse pratik yönde yapacağı kat­kı laboratuvarda çalışan kişiye olumlu anlamda önemli destek verecektir.
Bu kitabın oluşturulmasındaki amaç öncelikle tıp fakültesi öğrencilerini laboratuvar çalışmalarına teşvik etmek ve mikrocerrahi yöntemleri kul­lanacak nöroşirürji ve diğer cerrahi branş asistanlarının temel laboratu­var pratiğini hızlı ve görsel bir anlatımla öğrenmelerini sağlamaktır. Ay­rıca, bu kitap içerisinde, mikrocerrahi ile uğraşan her hekimin her dö­nem hatırlamasında ve gözden geçirmesinde yararlı olabilecek bilgiler bulunduğunu düşünmekteyiz.
Kitabın hazırlanması esnasında, özellikle şekillerin çizimi ve tasarımı­nın oluşturulması konusunda bizlere destek veren Sayın Yük. Mim. Dr. Gökçe Önal'a, kitabın birinci bölümüne katkılarından dolayı Sayın Vet. Dr. İlyas Onbaşılara teşekkür ederiz. Yine, kitabın basılması için bizle­re desteğini esirgemeyen Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Uğur Erdener'e ve teknik destek ve basım aşamasındaki katkı ve yardım­larından dolayı Hacettepe Hastaneleri Basım Yayın ve Tanıtım Koordi­natörü Sayın Uğur Korkmaz, Sayın İkbal Başarısoy, Sayın Özge Rojda Yorulmaz Benzil ve tüm ekibe ayrıca teşekkür eder, kitabın okuyucuya beklenilen katkıyı vermesini dileriz.