Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Mimari Mekan Tanımı-Niteliği-Mekan Analizlerleri

CSS Template
  • Yazar: Doç.Dr.Pelin YILDIZ
  • Fiyat: 8.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 6.00TL
  • Yayın Yılı: 2015

Mimari mekan pek çok tasarımcı tarafından tanımlanmış, açıklanmış ve ele alınmıştır. Mimari mekanın, reel boyutu ile sahip olduğu fonksiyonelgereksinimi paralelinde kullanımına ilişkin incelemelerde; çok boyut içerenkapsamı ile tek ve sınırlı bir tanımı olmaksızın; gerek kuramsal ve felsefi gerekse biçimsel boyutu ile ele alınması gerekmektedir. Dolayısıyla mekanı anlamak kavramak ve tanımak için hem sosyal ve kültürel boyutu ile oluşumunu ve düzenlenişini araştırmak; hem de fiziksel, biçimsel içeriği ile insanın temel gereksinimleriyle ilişkilendirmek gereği vardır. Bu kitapta mekan tanımı, farklı tasarımcıların ele alış biçimleriyle ifade edilmekte; tarihsel süreçte oluşumu ve geçirdiği evreler ile tanımlanmakta, analiz edilmesinde yararlanılan yöntemlerden bahsedilmekte; biçimsel niteliği ile yapılanmasına ilişkin oluşum ilkelerinden bahsedilmekte, teknik ve estetik yaklaşımlarla (akustik, aydınlatma, renk malzeme-doku vb) ilişkilendirilmekte ve son bölümde mekan ve sanat etkileşimi ile daha spesifik olarak ele alınmaktadır. Mimari mekanın bugüne kadar yapılmış olan bazı değerli tanımları arasında genel bir dizge ve ifade oluşturulması amaçlanan kitapta mekan oluşumuna ilişkin tasarım önerileri de yer almaktadır.