Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi CİLT 2

CSS Template
  • Yazarlar: Prof.Dr.Jale ACAR/Prof.Dr.Vural GÖKMEN/Prof.Dr.Ferhunde US
  • Fiyat: 10.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 8.00TL
  • Yayın Yılı: 2011
 

İki cilt halinde hazırlanması öngörülen Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi kitabının 1. cildi olan Meyve ve Sebze Suları Üretimi başlıklı kitap Hacettepe Üniversitesi tarafından Ocak 2005 tarihinde yayımlanmıştır. 2. Cildi oluşturan bu kitapta meyve ve sebzelerin ısıl işlemler, dondurma, kurutma, ışınlama, soğutma ve kimyasallarla muhafaza gibi diğer işleme ve/veya dayanıklı hale getirme yöntemleri İncelenmektedir.
Kitabın 11. ve son bölümünde ise yukarıda belirtilen yöntemlerle işlenmiş meyve ve sebze ürünleriyle, ambalajların kalite kontrol yöntemlerine değinilmiştir. Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümlerinde okuyan öğrenciler ve ilgili sektörde çalışan gıda mühendislerine yararlı bir kaynak olacağı düşünülen bu kitabın hazırlanmasında yardımcı olan Araş. Gör. Savaş Bahçeci, Araş. Gör. Pelin Onsekizoğlu ve Araş. Gör. Aytunga Arık’a teşekkür ederiz. Ayrıca kitabın baskısını gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi Basımevi’ne teşekkür ederiz.