Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Nonsteroidal Antiinflarmatur İlaçların Toksikolojisi

CSS Template

Erişkin ve Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri ve Tedavi Yaklaşımları

  • Yazarlar: Öğr.Gör.Dr. Evvah Karakılıç/Prof.Dr. Gönül Şahin/Doç.Dr. Ülkü Ündeğer/Yrd.Doç.Dr. Özlem Tekşam
  • Fiyat: 6.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 5.00TL
  • Yayın Yılı: 2010

Zehirlenmeler yetişkin ve çocuk acil servisleri başta olmak üzere sık karşıla­şılan klinik durumlardan biridir. Zehirlenme tedavisinde zamanında ve uy­gun müdahalenin önemi büyüktür. Zehirlenmeler içerisinde ilaca bağlı ze­hirlenmeler ilk sırada yer alırken bu grup içinde nonsteroidal antiinflama- tuvar ilaç zehirlenmeleri ile sık karşılaşılmaktadır. İlaca bağlı zehirlenmeler intihar amaçlı oluşabileceği gibi tedavide ilaç kullanımında oluşan hatalar veya gerekli önlemlerin alınmaması sonucu çocuklar başta olmak üzere bü­tün yaş gruplarında karşımıza çıkabilir.
Bu kitapta sık kullanılan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlardan asetami- nofen, asetilsalisilik asit ve ibuprofeni ayrıntılı anlatırken diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçları ortak bir başlık altında inceledik. İlaçların farma- kokinetiği, zehirlenme mekanizmaları, klinik durumlar, tedavi yaklaşımla­rı, önemli etkileşmeler ve riskli dönemlerde kullanım bilgileri üzerinde du­ruldu. Konu anlatımında acil hekimlerine yönelik kolaylıkla başvurulabile­cek ve hasta ile ilgili karşılaşılabilecek tüm sorulara yanıt bulunabilecek bir kaynak olmasına özen gösterdik. Konu ile ilgili başvuru kitabı olarak yarar­lı olacağı kanısındayız.