Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Nöro-Oftalmoloji

CSS Template
  • Yazarlar:Frank J. Bajandas,M.D./Lanning B. Kline, M.D. Çevirenler:Dr.Çağla Atabay/Prof.Dr.Tülay Kansu
  • Fiyat: 4.00TL
  • Yayın Yılı: 1993

Frank Bajandas’ın  büyük eğitmen özelliği bu kitabın bu baskısıyla açıkça ortaya konmuştur.Nöro-oftalmolojinin ana konularını 11 bölümde ve 141 sayfa içinde organize et­meyi, sentezlemeyi ve okuyucuya iletlmeyi başarmıştır. Başlangıçta ihtisas sınavına ha­zırlanan hekimler için bit rehber gibi olması amaçlanmış fakat giderek her öğrenim kademesindeki asistan ve Fellow'lar tarafından yaygın kullanılır olmuştur.
Bu baskıda kitabın revizyonu yapılarak konular güncelleştirilmiş ve nıateryal biraz genişletilmiştir.
İki bölüme olan katkılarından ve diğer bölümleri gözden geçirmiş olmasından ötürü Dr. P.S. O'Connor'a teşekkür ederim. Amy Collins şekilleri gözden geçirmiş ve bazı ek­lemeler yapmıştır. Kalhy Flcck daktilo ile yazmıştır.
Sevgi ve desteklerinden ötürü ailem Rieki, Aaron ve Bvie'dcn özellikle bahsetmek istiyorum.
Son olarak, bu kitabın esas yapısını oluşturan ve bir trafik kazasında ölen Frank Bajandas'a teşekkür borçluyum.Umarım çabalarını onu mutlu etmiştir.