Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Nükleer Tıp

CSS Template

 

  • Editörler: Doç.Dr.Eser Lay Ergün/Prof.Dr.Tülin Aras
  • Fiyat: 11.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 9.00TL
  • Yayın Yılı: 2007

Nükleer Tıp alanında amaçlarımız, hasta tetkiklerini en iyi kalitede yapmak, yaptığımız tetkik­lerle klinisyenin sorularını net bir şekilde cevaplamak, hasta ile ilgili en doğru bilgiyi vermek, hastanın tanı, tedavi ve takibindeki görev ve sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getir­mek ve tetkikinin rahat, huzurlu bir ortamda yapılmasını sağlayarak hastayı memnun etmektir. Tüm bunlar bölüm içinde çalışan personelin iyi bir iletişim, dayanışma içinde olması ve gerek­li tüm bilgilerle eksiksiz olarak donanmış olması ile gerçekleşebilir.Bu kitap Nükleer Tıp alanında çalışmaya yeni başlamış hekimlere, ileride bu alanda çalışacak olan tüm öğrencilere ve Nükleer Tıp alanında çalışan hekim dışı personele yönelik olarak ha­zırlanmıştır ve onlara kılavuzluk etmeyi amaçlamaktadır. Kitap, Nükleer Tıp personeline ve öğ­rencilere Nükleer Tıp uygulamaları ile ilgili bilmeleri ve kullanmaları gereken tüm bilgileri sun­maktadır. Kişiler bu kitapta radyofarmasi, NükleerTıp'ta kullanılan cihazlar, kalite kontrol, Nükle­er Tıp tetkikleri, Pozitron Emisyon Tomografisi ile ilgili sorularına da cevap bulacaklardır.