Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi İçin Anatomi ve Klinik Uygulamalar

CSS Template
  • Yazarlar: Prof. Dr. K. Mine Ergun, Doç. Dr. Ayşegül Fırat, Doç. Dr. Didem Canatan Türkyılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse
  • Editörler: Prof. Dr. K. Mine Ergun, Doç. Dr. Ayşegül Fırat
  • Fiyat: 35.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 27.00TL
  • Yayın Yılı: 2021

Sağlık eğitimi alanında öncü konumda olan Hacettepe Üniversitesi, tüm temel bilim alanlarını birleştirerek yürüttüğü entegre eğitim sistemini ileri klinik uygulamalar ile tamamlamaktadır. Üniversitemiz, kuruluşundan bir yıl sonra, Tıp Fakültesinin yanı sıra Sağlık Bilimleri eğitiminin temellerini atmıştır. Odyoloji Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak 2011 yılında; Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü de 2013 yılında kurulmuştur ve bu alanlarda lisans eğitimine başlayan ilk üniversitelerden bir tanesi olma gururunu bizlere yaşatmıştır. Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri olarak kuruluşundan bu yana, bu bölümlerimizde; alanın ihtiyacına göre düzenlenmiş programımızla; temel anatomi bilgisi ve klinik yeterliliklere uygun olarak eğitimimizi yürütmekteyiz. Verdiğimiz özgün eğitimle amacımız; Sağlık Bilimlerinin tüm alanlarında, temel anatomi bilgisinin yanında, disiplinler arası klinik uygulamaları ve araştırmaları planlayıp uygulayabilen, mesleki gelişimi ön planda tutan bireyler yetiştirmektir.
Kitabımız, Odyoloji ve Dil, Konuşma Terapisi bölümleri için gerekli anatomik yapılara vurgu yapan, aynı zamanda akademisyenliğe temel oluşturacak düzeyde genel bir anatomi bilgisi yanında, klinik uygulamalara hazırlayan bölüm derslerine de yeterli bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Açıldığı günden bugüne derslerini yürüttüğümüz öğrencilerimizin başarıları ve gelişimleri, müfredat açısından doğru yolda olduğumuzu bizlere göstermiştir. Öğrencilerimizin bu istekli çalışmaları, onlar için tüm eğitim ve akademik hayatları boyunca faydalanabilecekleri, gereksiz ayrıntılardan arındırdığımız bu kaynak kitabı hazırlamamız için bizleri motive etmiştir.
Kitap fikrini ortaya atan; yazılması, düzenlenmesi, kontrolleri ve son şeklini almasında büyük emek harcayan Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. K. Mine Ergun ile, yazılması, kontrolleri için katkı sunan Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşegül Fırat, bölüm derslerini eklememize katkı sunan Odyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Canatan Türkyılmaz ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Köseye emekleri için çok teşekkür ederiz.
Kısa sürede ve yoğun bir çalışmayla hazırladığımız, konusunda ve kapsamında tek olduğunu düşündüğümüz bu eserin tüm okuyucularına faydalı olacağına inanıyoruz.