Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Örneklerle Organik Kimya Nomenklatürü

CSS Template

 

  • Yazarlar: Prof.Dr. A. Altan Bilgin/Doç.Dr. Birsen Tozkoparan
  • Fiyat: 26.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 21.00TL
  • Yayın Yılı: 2008

Bilimsel yaşamımız ve eğitimimizin en önemli sorunlardan birisi Türkçe kitap eksikliğidir. Nomenklatür konusundaki bu eksikliği gidermek amacı ile 1995 yılında "Organik Kimya Nomenklatürü" isimli kitabımızı yayınlamıştık. Geçen süre içinde amacın yerine geldiğini, bu kitabın kendi akademik çevremizin dışında, diğer bazı fakültelerde ders kitabı olarak, daha da ötesi bazı meslektaşlarımızca el kitabı olarak kullanıldığını gördük. Mutlu olduk, gurur duyduk.

Bu kitabın hazırlanmasında çıkış noktası, son yıllarda konu üzerindeki bilimsel gelişme ve gerçekler ışığında kapsamı geliştirmek ve güncellemekti. Önceki kitabımızda, az karşılaşılan bazı kimyasal gruplarla ilgili nomenklatüre yer vermemiştik. Ancak okuyucunun az karşılaşılan gruplarla ilgili nomenklatür soru ve sorunlarının daha ciddi boyutlarda olduğunu gördük. Bu nedenle, bu kitapta fonksiyonel grup çeşitlerini elden geldiğince çoğalttık. Bu kitaba, supramoleküler bileşikler, polimerler gibi modern analitik kimya ve nanoteknolojinin gereksinim duyduğu yapılarla ilgili nomenklatür bilgilerini de ekledik. Kitabın sadece organik kimya ve farmasötik kimya alanındaki ihtiyaçlara değil, biyokimya ve doğal bileşikler ile uğraşan meslektaşlarımıza da yararlı olabilmesi için, bu konularla ilgili nomenklatür bilgilerini genişlettik. Fan nomenklatürü ve sanal ortamda nomenklatür, bu kitabın içerdiği diğer yeniliklerdir.

Konuların işlenmesinde öğretici yönü ön planda tuttuk, temel kuramların dışında özel ihtisas gerektiren detaylara değinmedik. Nomenklatür kurallarını geçmişten günümüze, bir başka deyişle gelenekselden sistematiğe doğru ve en az bir örnekle tanıtmaya çalıştık. Örneklerimizin çoğunluğunu IUPAC kaynaklarından aldık.

Kitapta tüm dikkatlerimize rağmen olabilecek hatalar için geri bildirime açık olduğumuzu, öneri ve eleştirilerinizin daha iyiyi yaratabilmek bakımından önemli olduğunu belirtmek isteriz.

Uzun ve özverili çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu kapsamlı eserin okuyucularımıza yararlı olmasını diliyoruz.