Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Pediatrik Endokrinoloji

CSS Template

 

  • Yazar:Prof.Dr.A.Nihat BİLGİNTURAN
  • Fiyat: 30.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat:20.00TL
  • Yayın Yılı: 2014

Bu kitap klasik birpediatrik endokrinoloji ders kitabı olmayıp tıp öğrencileri, pediatri asistanları, çocuk hastalıkları ve pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanlarının ilk etapta başvurabileceği bir el kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitapta çocukluk döneminde sık rastlanan endokrin sorunlarının tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri tartışılmıştır.