Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Parental Preparatlar Teknolojisi

CSS Template

 

  • Yazar:Prof.Dr. M. Murat Şumnu
  • Fiyat: 32.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 25.00TL
  • Yayın Yılı: 2009

Sanayileşme olgusunun en çok değişime uğrattığı mesleklerden biri kuşkusuz eczacılık ve özellikle Farmasötik Teknoloji konulandır. Buna rağmen, ülkemizde yayımlanmış Türkçe ders kitabı sayısının çok sınırlı olmasının büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum.
Öğrencilerin ders dinlemek ve konulan tartışmak yerine derslerde not tutmaları veya öğrencilere çok eksik ve yetersiz teksirler vererek ezbere dayalı eğitim almalan yerine, mevcut çeşitli kitaplan inceleme olanağı olan, araştırabilen ve derslerde konuları tartışabilen eczacılar olarak yetişebilmeleri için her konuda çok sayıda kitap yayımlanması gerektiğini düşünüyorum.
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretilmekte olan "Parenteral Preparatlar Teknolojisi" ders konulan bu kitapta toplanmıştır. Bu amaçla 1973 yılında Dr. Turan Altınkurt ile birlikte hazırladığımız ders teksiri (Steril Preparatlar) daha sonra günün koşullarına uygun olarak tarafımca düzenlenerek 1983 yılında tekrar basılmıştır. Çağımızda Farmasötik Teknoloji konulan çok hızla geliştiğinden aradan geçen seneler içinde elde edilen teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığı altında genel ve güncel bilgileri aktartabilmek amacı ile bu kitap hazırlanmıştır.
Kitabın esas amacı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ise de ilaç sanayinde her kademede çalışan eczacı, kimyager, mühendis, idareci, devlet idaresinde çalışan bürokratlar ve ilaç kontrolünde görevliler için yararlı olabilmesi için bazı birimlerde kısmi genişletmeler yapılmıştır. Ayrıca ilgi duyanların bilgilerini genişletebilmeleri için her bölümün sonuna yararlanılan kaynakların başlıcalan ilave edilmiştir. Literatür hacmini genişleterek karmaşa yaratmamak için mümkün olduğunca fazla literatür verilmesinden kaçınılmıştır.