Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Sekreterlik Bilgisi

CSS Template

 

  • Yazar:Yrd.Doç.Dr. Mehmet Altınöz
  • Fiyat: 12.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2008

Günümüzün gelişen iş ortamı, yöneticilerin görevlerinin daha da artmasını sağlamıştır. İşe yönelik çalışma saatlerinin iş yoğunluğu karşı­sında yetersiz kalması, yönetimde sekreterlik hizmetlerinin gerekliliğini karşımıza getirmiştir. Bu yaklaşım, sekreterlik mesleğinin iş yaşamında etkin bir yer almasına neden olmuştur.
Görevlerinin önemli bir kısmını örgütün iç ve dış çevresiyle ileti­şim kurmak olan sekreterler, mesleğin gerektirdiği donanımları ile hiz­metlerini sunarken, aynı zamanda örgüt hakkında ilk izlenimin elde edi­nilmesinin de kaynağı olmaktadırlar. Bu nedenle, sekreterin görgü, neza­ket ve protokol kurallarını bilip uygulaması gerekmektedir. Sekreterler mesleki uygulamaları ile davranışsal bütünlüğü ne kadar uyumlu olursa, kurum hakkında o kadar olumlu izlenimin elde edilmesi olanaklı olur. Sekreterin olumlu izlenim bırakması, aynı zamanda bir sekreterlik görevi olan sekreterin temsil görevinin bir parçası olarak karşımıza gelmektedir.
Bu sürecin yaşanması konunun eğitimini öne çıkarmıştır. Büro yö­netimi ve sekreterlik alanında eğitim veren öğretim kurumları mesleğin öğretisine sekreterliğin en temel bilgileriyle başlamaktadırlar. Bunun temelinde ise, sekreterin sahip olması gereken bilgiler bulunmaktadır.
Sekreterlik Bilgisi kitabının; bu alanda öğrenim gören Meslek Yük­sekokullarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı öğrencileri ile halen kamu ve özel organizasyonlarının her kademesinde sekreterlik hizmetlerini yürütmekte olan sekreterlerin ve bu mesleği edinmek iste­yenlerin hizmetlerini sunarken daha başarılı, verimli olmalarına ve iş yaşamında uyumlu çalışmalarına katkı vereceğini düşünmekteyim.