Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları

CSS Template
  • Editör:Prof.Dr.Dilek ASLAN Editör Yardımcısı: SHU.Dr. Ferda KARADAĞ
  • Fiyat: 25.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 15.00TL
  • Yayın Yılı: 2020

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜSSAM) olarak sosyal sorumluluk çalışmalarında bilimsel ve ilgili yaklaşımların çerçevesini belirlemek için bu kitabı yazmayı hedef edindik.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Kuşaklar Arası Dayanışma Etkinlikleri Söyleşileri, Aktif Yaşam için Nesiller Arası Etkileşim (AYNA) ve Akrandan Akrana Öğrenme Projeleri, Engelsiz Yaşam İçin El Ele Sempozyumuna verdiği katkılar ve Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Toplulukları ile yapılan ortak çalışmalar ile bugüne kadar verdiği hizmetleri Sosyal Sorumluluk Kavramı konulu bu kitap ile “taçlandırmayı”amaçladık.
Kitap kapsamında, sosyal sorumluluk kavramı ve tarihsel süreci, bu kapsamda yapılan bilimsel çalışmalar, etik açısından bu konuya bakış açısı, hukuksal yaklaşımlar ele alınırken, çocuk ve ergenler, yaşlılar, yeti kaybı, afet durumlarına maruz kalma, travma ve krizlerdeki özel durumlar incelenerek sağlık uygulamaları ve sosyal çalışmalar ile eğitimde iyi uygulama örnekleri verilmeye çalışarak, bu konu kapsamında bilimsel bir kitabın çatısı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Ülkemizdeki sosyal sorumluluk kapsamında bir eksikliği giderecek olan bu kitap ile HÜSSAM, sosyal sorumluluk yaklaşımı kavramının bilimsel olarak nitelendirilmesini hedef almıştır. Üniversitelerde toplumsal sorumluluk kapsamında dersler konulurken, bu konu kapsamında toplumsal bilinç geliştirilirken, HÜSSAM olarak bir kaynak kitabı, bilimsel dünyaya sunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.
Bilimsel hayatımıza hedeflediğimiz katkıyı vereceğini düşünerek, yarattığımız bu kitabın hazırlanmasında bizlere desteğini her zaman esirgemeden veren Hacettepe Üniversitesi’ne sonsuz teşekkürler ederek, kitabımızın konu ile ilgilenen her okuyucumuza ulaşması dileği ile...