Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Stabilite ve Reaksiyon Kinetiği

CSS Template

 

 • Yazar:Prof.Dr. M. Murat Şumnu
 • Fiyat: 13.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 11.00TL
 • Yayın Yılı: 2009
 • Ülkemizde Türkçe ders kitabı sayısının çok sınırlı olması ve hatta bazı konularda hiç kitap olmaması önemli bir eksikliktir. Öğrencilere ders teksiri verilmesi veya öğrencilerin derslerde not tutmaları yerine, çeşitli kitapları inceleyerek araştırabilen ve tartışabilen öğrenciler olarak yetişmelerinin, çok sayıda Türkçe kitap yayımlanması ile sağlanabileceğini düşünüyorum.
  Bu kitapta, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde, lisans ve lisans üstü düzeyde öğretilmekte olan "Stabilite ve Reaksiyon Kinetiği" konuları toplanmıştır. Kitabın amacı öğrencilerin genel ihtiyacını karşılamak ise de, sanayide, hastanelerde ve serbest eczanelerde çalışan meslektaşlarıma yol gösterebilmek için bazı önemli konularda lisans üstü düzeyi üzerine çıkılmıştır. Ancak stabilite ve reaksiyon kinetiği konularında araştırma yapmak veya yapılan araştırmaların sonuçlarını değerlendirmek, bu kitabın amacı dışında olduğu ve çok daha detay bilgi gerektireceği unutulmamalıdır.
  Bu kitapta stabilite ve reaksiyon kinetiği konularında genel kavramlar ve hesaplamalar üzerinde durulmuştur. İlaç etken maddelerinin stabiliteleri ve stabilizasyonları konularını ikinci bir kitap halinde yayımlamaya çalışacağım.
  İlgi duyanlara yol gösterici olabilmesi için her bölümün sonuna yararlanılan kaynaklardan başlıcaları ilave edilmiştir. Ancak literatür hacmini çok geliştirerek karmaşa yaratmaması için, mümkün olduğunca detay literatür verilmesinden kaçınılmıştır. Bölümlerdeki şekil ve tablolardan, tarafımca çizilenler veya düzenlenenler için kaynak verilmemiştir.
  Bu kitabın daktilo edilmesindeki katkılarından dolayı, kızım Burcu Şumnu'ya ve asistanım Ecz. Burçin Yavuz'a, resim ve şekillerin çizilmesindeki katkılarından dolayı oğlum Umut Şumnu'ya ve kitabın basılabilir hale gelmesindeki katkılarından dolayı Fırat Yerlikaya ve kızım Burcu Şumnu'ya içtenlikle teşekkür ederim. Parçalanma reaksiyonları konularının derlenmesinde yardımlarından dolayı Prof. Dr. Mevlüt Ertan'a şükranlarımı sunarım.