Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Turcology and Linguistics

CSS Template

Eva Agnes Csato Festschrift

  • Editörler: Nurettin DEMİR/Birsel KARAKOÇ/Astrid MENZ
  • Fiyat: 15.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2014

Türkoloji ve Genel Dilbilim alanlarının önemli isimlerinden Eva Â. Csatö Johanson, 11 Haziran 1948'de Macaristan'ın Szombathely şehrinde doğmuştur. Bizler, Türkoloji ve Dilbilim alanlarından meslektaşlarının kalemlerinden çıkmış otuz beş makaleyi içine alan bu kitabı, Eva'ya 65. doğum günü armağanı olarak sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Eva, Budapeşte'de, Eötvös Lorând Üniversitesinde, Tarih ve İngiliz Dili bölümlerini bitirdikten sonra, 1976'da Norveç/Oslo'ya yerleşmiştir. Öğrenimine Oslo Üniversitesinde Genel Dilbilim ve Türkoloji, Uppsala Üniversitesinde ise Macar Dili Araştırmaları okuyarak devam etmiştir. Some aspects ofthe syntax ofHungarian and Turkish. A study in syntactic typology adlı doktora tezini 1985 yılında Oslo Üniversitesinde tamamlamıştır.
Bizlerin Eva ile tanışıklığı ve dostluğu, onun 1986'da Johannes Gutenberg Üniversitesi (Mainz/Almanya), Doğu Bilimleri Enstitüsü, Türkoloji Bölümüne araştırmacı olarak gelmesini takip eden yıllara kadar uzanır. O yıllardan itibaren bu kitaba makaleleriyle katkıda bulunmuş olan bilim insanları gibi bizler de Eva ile çok sayıda projede birlikte çalıştık, birlikte sayısız konferansa katıldık, ortak kurslarda dersler verdik ve dilbilimsel Türkoloji ile Genel Dilbilimin farklı konuları üzerine tartışmalarda bulunduk. Eva, her zaman kararlı, konusuna hakim ve ikna edici argümanları olan tartışmacılardan biri olmuş, ayrıca üzerinde çalıştığımız bütün konulara ve dillere büyük bir ilgiyle yaklaşmıştır. Onun bilgisinden ve desteğinden, pek çok meslektaşı ve öğrencisi gibi bizler de gerek öğrencilik yıllarımızda gerekse sonrasında her zaman yararlandık.
Tanıyan bütün meslektaşları ve öğrencileri bilirler ki Eva, öğrencilerini her zaman destekleyen, öğrenci tezlerini teslim tarihinden bir iki gün önce kendi bilgisayarından basma inceliğini gösterecek kadar duyarlı bir akademisyendir. Eva'nın, ileri seviyede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Karayca hakkında yürüttüğü kapsamlı saha çalışmaları ve araştırmaları hepimiz için bir örnek teşkil eder. O, Türkoloji alanında sadece teorik araştırma yapmakla kalmayan, aynı zamanda, üzerinde çalıştığı yok olmak üzere olan dilin korunması, hatta tekrar canlandırılması için kendisini o dil topluluğuna adayan az sayıda bilim insanından biridir. Editörler olarak her birimiz bu adanmışlığa yakından şahit olma şansını bulduğumuz için mutluyuz.
Yazılarıyla bu armağan projesinin gerçekleşmesini sağlayan meslektaşlarımıza, hazırlık aşamasındaki desteği için Prof. Dr. Emine Yılmaz'a ve kitabı yayımlamayı kabul eden Hacettepe Üniversitesine teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.
Eva'ya meslektaşları ve dostları olarak daha nice verimli, sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz.