Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Tıbbi Cihazlar

CSS Template

 

Hastalıkların teşhis ve/veya tedavisinde farmakolojik, immünolojik veya rıvokimyasal mekanizmaları kullanmayan ama etkinin ortaya çıkmasına . nkal etki yoluyla yardımcı olan ürün grubuna tıbbi cihazlar adı verilmektedir.

Global dünyada her geçen gün yükselen bir değer haline gelen bu ürün grubu, medikal pazarın ilaçlardan sonra ikinci önemli oyuncusudur. 2009 verilerine göre ABDde sağlık alanında yapılan harcamaların %40,7'sini tıbbi cihazlar oluşturmaktadır. Dünyada 27.000 civarında tıbbi cihaz üreticisi olduğu tahmin edilmektedir ve bunlardan en büyük ilk 30 şirket, dünya pazarının ; )90'nını elinde bulundurmaktadır.

Tıbbi cihazlar, Türkiyede 2,3 milyar dolar pazar hacmiyle sağlık ürünleri piyasasında ilaçlar ve kozmetiklerden sonra üçüncü durumdadır. 25 Mart 1010 tarih ve 27532 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Uygulamaları Tebliği çerçevesinde tıbbi cihazlar, geri ödemeye tâbi kalemler olup her geçen yıl Türkiye'nin artan sağlık harcamalarında önemli bir paya sahip oldukları gözlenmektedir.

Meslekleri gereği, tıbbi cihazlar ile en çok uğraşan ve hastalara/hasta sahiplerine bilgi veren, satış yapan, uygulanmalarına/kullanılmalarına en çok yardımcı olan sağlık mensupları eczacılardır. Hazırladığımız bu kaynağın, mesleği serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, endüstride icra eden meslektaşlarımıza ve merak edenlere faydalı olmasını umuyoruz.