Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Türkçe Konuşalım Ders Kitabı 2

CSS Template

 

 • Yazar:Aydan Eryiğit Umunç
 • Fiyat: 20.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 16.00TL
 • Yayın Yılı: 2011
 • Türkçe Konuşalım seti, ülkemizde kısa ya da uzun süre yaşamayı seçen yabancılar ile üniversiteler arası anlaşmalar çerçevesinde, ülkemize kısa süre için gelen üniversite öğrencilerine, burada kaldıkları süre içinde, günlük hayatlarını devam ettirecek düzeyde Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.
  Bu set, iki kitaptan oluşmaktadır : Beş üniteden oluşan ikinci kitap da kolaylık sağlaması amacıyla üç bölüme ayrılmıştır.
  Birinci bölümde, öğrencilere, günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili metinler (otelde, emlakçıda, alışverişte...) sunulmuş ve yararlanabilecekleri kalıp ifadeler verilmiştir. Bu bölümde, artık temel kuralları öğrenmiş olan öğrencilere Türkçeyi daha ileri seviyede öğretebilmek hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin, dilin yapısını ve işleyişini anlayabilmeleri amacıyla basit dilbilgisi tabloları ve kullanım bilgileri verilmektedir.
  İkinci bölüm, "Dil Bilgisi Desteği"ne ayrılmıştır. Bu bölümde, her ünitede yer alan dil bilgisi tablolarındaki yapılarla ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalar, daha kolay anlaşılabilmesi amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.
  Kitabın son bölümünde ise cevap anahtarı ve küçük bir sözlük yer almaktadır. Bu bölüm, öğrencilerin dersleri bireysel olarak da çalışabilmelerine olanak sağlamak üzere planlanmıştır.
  Bu kitap setinde, öğrencileri, Avrupa Konseyi'nin Ortak Avrupa Çerçevesi kılavuzuna uygun olarak geliştirilen Avrupa Dil Portfolyosu'nda belirlenen Al ve A2 beceri düzeylerine ulaştırmak hedeflenmektedir.
  Kitabın her aşamasında beni yüreklendiren ve değerli görüşleriyle katkıda bulunan hocam Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu'na; kitabın hazırlık aşamasında ve basımında yardımlarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk'a; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundaki meslektaşlarıma; hep yanımda olan canım oğlum Kutlu'ya ve beni her zaman destekleyen aileme teşekkür borçluyum.