Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Üroloji Ders Notları

CSS Template
  • Editörler: Dr. Ali Cansu BOZACI, Dr. Mesut ALTAN
  • Fiyat: 60.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 45.00TL
  • Yayın Yılı: 2021

Sevgili Öğrencilerimiz, Bu üroloji ders kitabını sizlerin up fakültesi eğitiminiz sürecinde ve daha sonraki mesleki hayatınızda ürolojik problemleri daha iyi anlamak ve gerektiğinde klinik hayatınızda da doğru yaklaşımları sergilemek adına bir rehber ve bilgi kaynağı olarak oluşturduk. Kitabın ilk iki bölümünde genel olarak ürolojik sorunlarda semptomların değerlendirilmesi ve kullanılan rutin ürolojik incelemeler kısımlarında, semptomlardan teşhise giden yolda yönlendirici rehber olacak bilgiler verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde ise tüm ürolojik problemler ayrı ayrı başlıklar halinde hastalıkların özellikleri, sınıflaması, fizyopatolojisi, tanısı ve tedavi seçenekleri detaylı olarak anlatılmıştır. Eğitim sürecinizde ve sonraki hayatınızda faydalı olacağı inancıyla kitaba katkıda bulunan tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ve kitabı yayına hazırlayan Dr. Ali Cansu Bozacı ve Dr. Mesut Altan'a teşekkür ederim.