Haber ve Duyurular


Academindex fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında dünyada yayınlanan nitelikli bilimsel dergilerin tarandığı uluslararası bir veri tabanıdır.

Erişim Linki: https://www.academindex.com/

Not: Kampüs içinden veya Proxy ile @hacettepe.edu.tr mail adresinden üye olunması gerekmektedir.


Legal Online Veri Tabanı 'Online Kütüphane' ve 'Legalbank' adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.

Online kütüphane; Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (575+) ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (840+) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak erişim sağlamaktadır.

Legalbank ise akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergilerine, araştırma, tez, ders, uygulama, doktrin içerikli kitaplara ve dilekçelere, içtihatlara ve mevzuatlara erişim sağlamaktadır.

Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Legalbank erişim adresi: https://legalbank.netAKBES-Akademik Bilgi Ve Eğitim Sistemi: Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyindeki katılımcılar için her alana özgü mesleki gelişim eğitimleri içeren ve birçok eğitimde Türkçe- İngilizce dil seçeneği imkânı sunan bir veri tabanıdır.

Erişim Linki: https://akbes.com.tr

*Not:

AKBES Örnek Dersler-Youtube : https://www.youtube.com/@akbesakademikbilgiveegitim8377

AKBES Tanıtım Videosu : https://www.youtube.com/watch?v=rwyVMx1eMEo

AKBES Sertifika Sorgulama Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=iycj2mpsIVE


Değerli Araştırmacılar,

EKUAL kapsamında erişime açık olan Turnitin ve iThenticate programının kullanımına yönelik eğitimler düzenlenecektir.
Detaylar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Turnitin Originality Check for Beginners

Alternatif 1
Tarih: 21.11.2023
Saat: 11:00-12:30
Webinar Dili: Türkçe
Kayıt için tıklayınız.

Alternatif 2
Tarih: 22.11.2023
Saat: 19:00-20:30
Webinar Dili: Türkçe
Kayıt için tıklayınız.

Training on iThenticate
Tarih: 30.11.2023
Saat: 18:00-19:00
Webinar Dili: Türkçe
Kayıt için tıklayınız.

Advanced Turnitin Traning
Alternatif 1
Tarih: 05.12.2023
Saat: 11:00-12:30
Webinar Dili: Türkçe
Kayıt için tıklayınız.
Alternatif 2
Tarih: 06.12.2023
Saat: 19:00-20:30
Webinar Dili: Türkçe
Kayıt için tıklayınız.

Training on iThenticate
Tarih: 12.12.2023
Saat: 15:00-16:00
Webinar Dili: İngilizce
Kayıt için tıklayınız.

General Turnitin Training
Tarih: 19.12.2023
Saat: 16:00-17:30
Webinar Dili: İngilizce
Kayıt için tıklayınız.

Q&A on Turnitin
Tarih: 28.12.2023
Saat: 17:00-17:45
Webinar Dili: Türkçe
Kayıt için tıklayınız.

(e) YDS, YÖKDİL, TIPDİL, PTE, IELTS, TOEFL iBT sınavlarına hazırlık ve genel İngilizce kapsamında özellikle konuşma becerisini geliştirmeye yönelik amacıyla oluşturulmuş bir veri tabanıdır.
Deneme erişimi için:
  • https://tumeraltas.com.tr adresinde
  • Kurumsal e-posta adresinizle (edu.tr) “Kayıt” oluşturun.
  • Gelen onay epostasındaki bağlantı adresini tıklayarak üyeliğinizi etkinleştirin.
  • Giriş yaptığınızda tüm eğitimler etkinleşecektir.
  • “Derslerim” menü başlığından tüm içeriklere ulaşabilirsiniz.
LEGALING; İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce hukuk terimleri tercümesinde tam kapsamlı hukuk terimleri veritabanıdır.

Erişim Kılavuzu ve Tanıtım Dökümanları: https://drive.google.com/drive/folders/1BV9mdg9GiwiXPzAXZgHzBALfhOkqPjc_?usp=sharing