Serbest Erişimli E-Kaynaklar A-Z Alfabetik Dizin

Veritabanı İsmi Türü Hakkında
Ancient Law TAM METİN

Ancient Law kitabının elektronik versiyonudur.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TAM METİN

"Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi" Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan elektronik bir dergidir.

Avrupa Birliği Temel Terimler Sözlüğü (İngilizce-Türkçe) TAM METİN

Avrupa Birliğine yönelik hazırlanmış olan bir sözlüktür.

İSAM Açık Erişim Veri Tabanları TAM METİN
 İlahiyat ve ilgili konularda aşağıdaki veri tabalarına erişim sağlamaktadır.

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php


İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php


Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı

http://isamveri.org/?url=salname


Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php


Dokümantasyon Veri Tabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php


Risaleler Veri Tabanıİstanbul Ticaret Odası(İTO) Bilgi Merkezi DİĞER

Taranabilir tıp konu başlıkları sayfası.

BabLa Dil Portalı DİĞER

Çevrimiçi hizmet veren bir sözlük portalıdır.

BGA (Bilgi Güvenliği Akademisi) DİĞER
Bilgi Güvenliği konusundaki sunumlara ve dokümanlara erişim sağlamaktadır.
BioMed Central TAM METİN

Sağlık bilimleri alanındaki dergilere tam metin erişim sağlar.

ChemID Plus - NLM DİĞER

350000 kimyasal bileşim hakkında bilgi alabileceğiniz bir veri tabanıdır.

Clinical Trials TAM METİN

Klinik araştırmalar konusunda bilgiler içeren bir veri tabanıdır.

Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası BİBLİYOGRAFİK

Osmanlılar hakkında Cumhuriyet Dönemi'nde yapılmış eserlerin bibliyograyası'dır.

Dergi Park TAM METİN
Türkiye'de yayınlanan akademik hakemli dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.
DOAJ - Directory of Open Access Journals TAM METİN

Birden çok disiplinde yayınlanan serbest erişimli dergilerin taranabilmesini sağlayan bir sitedir.

Drug Information TAM METİN

İlaçlar hakkında bilgi veren bir veri tabanıdır.

Dupli Checker DİĞER

İncelemek istediğiniz dokümanı .txt uzantılı dosyaya dönüştürdükten sonra istenilen arama motorunda tarama yapabileceğiniz intihal kontrol aracıdır.

EUR-Lex TAM METİN

EUR- Lex Avrupa Birliği tarafından, hukuk alanında ve değişik dillerde yayınlanan elektronik bir veri tabanıdır.

Free Medical Journals TAM METİN

Sağlık bilimleri alanındaki yaklaşık 2000 adet dergiye tam metin erişim sağlar.

Free Online Plagiarism Checker DİĞER

İncelemek istediğiniz dokümanı .txt uzantılı dosya olarak yükledikten sonra istenilen arama motorlarında tarama yapabilmenize ve taramanın hassasiyet derecesine olanak sağlayan intihal kontrol programıdır.

FreeBooks4 Doctors TAM METİN

Sağlık bilimleri alanındaki kitaplara tam metin erişim sağlar.

Google Akademik DİĞER

Google arama motorunun akademik kaynakları tarayan sürümüdür.

Gutenberg Projesi TAM METİN

33.000 kitaba tam metin erişim sağlar.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi TAM METİN
IMF E-Library TAM METİN
Küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim sağlamaktadır.
International Electronic Journal of Algebra TAM METİN

International Electronic Journal of Algebra'nın elektronik verisyonudur.

International Music Score Library Project BİBLİYOGRAFİK

Müzik alanında temel bilgilere erişim sağlar.

Internet Encylopedia of Philosophy TAM METİN

Felsefe alanındaki bir ansiklopedidir.

Internet Kullanıcıları için Avrupa Birliği Sözlüğü TAM METİN

EUABC Avrupa Birliği tartışmalarında kullanılan terimlerin kısa açıklamalarını sunan, aynı zamanda birçok kullanışlı link içeren bir Internet sözlüğüdür.

ISI - Journal Lists BİBLİYOGRAFİK

ISI veri tabanlarında indekslenen dergilerin taranabilir listesine erişim olanağı sağlanmıştır.

ISI Database: The Journal Selection Process TAM METİN

ISI tarafından indekslenecek dergilerin nasıl seçildiğine yönelik bilgiler yer almaktadır.

Journal Abbreviation Sources BİBLİYOGRAFİK

 

Çeşitli bibliyografik kaynaklarda yer alan dergi adlarına ait kısaltma listeleri.

 

Kaynakça.info (Türkiye Kaynakçası) BİBLİYOGRAFİK

Türkiye Kaynakçası veya kaynakca.info, konusu Türkiye olan bir araştırma, öğrenme ve paylaşma ortamıdır.

Law Dictionary BİBLİYOGRAFİK

Hukuk alanında elektronik bir sözlüktür.

LawCrawler DİĞER

Hukuk alanındaki veri tabanlarını tarayan bir arama motorudur.

List of Journals Indexed in Index Medicus BİBLİYOGRAFİK

Index Medicus tarafından indekslenen dergilerin listesine erişim olanağı sağlanmıştır.

MEDLINE / PubMED BİBLİYOGRAFİK

Tıp ve sağlık bilimleri, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler konularında yayınlanan yayınların bibliyografik bilgilerini içerir.

MedlinePlus BİBLİYOGRAFİK

Sağlık bilimleri konusunda yayarlı bilgileri içeren bir veri tabanıdır.
 

ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science TAM METİN

Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür.

Online Books Page TAM METİN

40.000 üzerinde kitaba tam metin erişim sağlar.

OpenAIREplus TAM METİN

Disiplinlerarası yayınlara açık olarak erişebilen bir portaldır.

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı TAM METİN
Plagium DİĞER

İncelemek istediğiniz dokümanı web üzerinde ve haberlerde taramanızı sağlayan intihal kontrol programıdır.

Resmi Gazete TAM METİN

Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazeteni'nin elektronik versiyonudur.

Scholarly Monograph Series TAM METİN

Disiplinlerarası konularda University of Michigan tarafından yayınlanmış akademik kitaplara tam metin erişim sağlar.

Sourcebook of Criminal Justice Statistics TAM METİN

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuksal sistem ile ilgili istatistiksel bilgiler veren bir veri tabanıdır.

Stanford Encyclopedia of Philosophy TAM METİN

Felsefe alanındaki bir ansiklopedidir.

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED) TAM METİN

Türk Fen Eğitimi Dergisi'nin elektronik versiyonudur.

Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar TAM METİN

"Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar" Türkiyenin taraf olduğu anlaşmaları içeren elektronik bir veri tabanıdır.

The Adam Health Illustrated Encyclopedia TAM METİN

The Adam Health Illustrated Encyclopedia'nın elektronik versiyınudur.

The Merck Manual of Diagnosis and Theraphy TAM METİN

The Merck Manual of Diagnosis and Theraphy kitabının elektronik sürümüdür.

The Plagiarism Checker ( University of Maryland) DİĞER

MS World dosyalarınızı yükleyebilmenizin yanında incelemek istediğiniz dokümanın bir kısmını da tarayabilme olanağı sağlayan intihal kontrol programıdır.

The Visible Human Project® TAM METİN

İnsan vücudunda bulunan organlar ve vücudun çeşitli bölgelerinin kesitlerini kapsayan haritalarını ve bu bölgelerle ilgili ayrıntılı bilgileri içermektedir.

TR Dizin TAM METİN
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Treaty on European Union (Maastricht Treaty) TAM METİN

"Treaty on European Union (Maastricht Treaty)" kitabının elektronik versiyonudur.

UNESCO Documents and Publications TAM METİN

UNESCO tarafından yayınlanan kaynaklara tam metin erişim sağlar.

Viper Plagiarism Checker DİĞER

10 milyarın üzerindeki dokümanı taramanızı sağlayan intihal tespit programıdır. Kurulum gerektirmektedir.

YÖK Tez Veri Tabanı TAM METİN

Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini tarayabilmenizi ve erişim izni olan tezlerin tam metnine ulaşmanızı sağlayan bir veri tabanıdır.

 
Beytepe Kütüphanesi
06532 Beytepe / ANKARA
Tel: 090-312-297 65 85-86
Faks: 090-312-297 65 96
Sağlık Bilimleri Kütüphanesi
06100 Hacettepe / ANKARA
Tel: 090-312-305 10 61
Faks: 090-312-311 79 98
Ankara Devlet Konservatuvarı Kütüphanesi
Beytepe / ANKARA
Tel: 090-312-212 62 10/1304

Hukuk Kütüphanesi
06532 Beytepe / ANKARA
Tel: 090-312-297 61 54 - 61 55

 

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı