İntihal Kontrol Programları

  TURNITIN

Erişim adresi: https://api.turnitin.com/login_page.asp

Kullanım: Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu program için sadece akademisyenler adına hesap oluşturulabilmektedir.
 • Öğrenci kullanım kılavuzu için tıklayınız.
 • Öğretmen kullanım kılavuzu için tıklayınız.
 • Doküman Silme kılavuzu için tıklayınız.
  • Çalışma salonlarından,
  • Basılı ve elektronik kaynaklardan,
  • Danışma ve eğitim hizmetlerinden,
  • Fotokopi / çıktı hizmetinden,
  • Bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz ağ bağlantısından kütüphane içinde yararlanmaları mümkündür.

Turnitin’e Bölümler Halinde Yüklenen Tezlerin Hesaplanması :
800 sayfa ve üzeri tezlerde yazı karakteri ve puntosunda değişiklik yaparak dosya boyutunu küçültebilirsiniz.

Tüm değişikliklere rağmen dosya boyutunda herhangi bir değişiklik olmaması halinde tezinizi 800 sayfayı geçmeyecek şekilde bölümlere ayırmanız gerekmektedir.

Bölümlere ayırdığınız tezinizi Turnitin programına «Ayrı ayrı» yükleyerek hesaplamanızı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

Benzeyen kelimeleri bulmak için yapılan örnek hesaplama:
İlk bölüm toplam kelime sayısı (A) x %11 = 6713
İkinci bölüm toplam kelime sayısı (B) x %8 = 3225
Üçüncü bölüm toplam kelime sayısı (C) x %7 =4287
--------------------------------------------------------------
Toplam benzeyen kelime sayısı (A)+(B)+(C)= 14225 (D)
Tezdeki toplam kelime sayısı: 162594 (E)
Benzerlik oranını bulmak için; (D/E)x100=%8,75 (Benzerlik Oranı)

Turnitin Üyelik ve Yardım için: Bu programı kullanmak isteyen akademisyenlerin sisteme tanımlanması için bağlı oldukları bölüm bilgisi, ad-soyad, dahili telefon ve kurum elektronik posta adreslerini aşağıda isim ve iletişim bilgileri verilen ilgili enstitü sorumlularına bildirmeleri gerekmektedir.

Enstitü
Ad
Soyadı
E-posta
Telefon
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. Yunus Kobal kobal@hacettepe.edu.tr 297 68 70/120
Bilişim Enstitüsü Öznur Esra Par par@hacettepe.edu.tr 297 71 93 / 120
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Zülfiye Aydoğmuş zulfiye@hacettepe.edu.tr 305 13 99
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ekrem Ağabey ekrema@hacettepe.edu.tr 297 85 70/135
Fen Bilimleri Enstitüsü Temel Özdemir temeloz@hacettepe.edu.tr 297 68 65/17
Güzel Sanatlar Enstitüsü Gülçin Cankız Elibol gcelibol@hacettepe.edu.tr 297 88 50/197
Halk Sağlığı Enstitüsü Ali Ertaş aertas@hacettepe.edu.tr 305 15 54/116
Kanser Enstitüsü Mete Yeğiner yeginer@hacettepe.edu.tr 305 29 03
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ens. Hülya Karataş Kurşun hulyak@hacettepe.edu.tr 305 21 30
Nüfus Etütleri Enstitüsü Pelin Çağatay pcagatay@hacettepe.edu.tr 297 73 67/113
Nükleer Bilimler Enstitüsü Neslihan Sarıgül nsarigul@hacettepe.edu.tr 297 72 14
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ali Ertaş aertas@hacettepe.edu.tr 305 15 54/116
Sosyal Bilimler Enstitüsü Bugay Turhan bturhan@hacettepe.edu.tr 297 68 60/135
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tevfik Orçun Özgün ozgun@hacettepe.edu.tr 297 67 71-72


  ITHENTICATE

Erişim adresi: http://www.ithenticate.com/

Kullanım:Yalnızca akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmakta olup, öğretim üyelerimize kullanım hakkı verilmektedir.

Lisans anlaşması gereği iThenticate sistemi üzerinden;

 • Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü yapılmamalıdır.
 • Yayınlanması için dergi editörlerine gönderilen makalelerin editörler tarafından sistemimizde kontrolü yapılmamalıdır.

Kullanım Kılavuzu: Türkçe kullanım kılavuzu için lütfen tıklayınız.

iThenticate Yardım İçin: Danışma ve Eğitim Birimi ( Beytepe Kütüphanesi: Esra Özkan Çelik 297 6589 )

iThenticate Üyelik İçin: Bölüm, ad-soyad, ünvan, dahili telefon ve kurum e-postanızı bildirmeniz yeterlidir.
Esra Özkan Çelik - Danışma ve Eğitim Birimi (Tel: 297 6589 / E-posta: turnitin.ith@hacettepe.edu.tr )

Üniversitemiz hesaplarının bloke olmaması için, kullanım kısıtlamalarına uyulmasını önemle rica ederiz.