Belge Sağlama

H.Ü. mensubu olan ya da olmayan tüm araştırmacıların, akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak geliştirilen ve fotokopi veya ödünç verme yoluyla bilgi kaynağına (makale, tez, kitap vb.) erişimi sağlayan hizmettir.


  H.Ü. Öğrenci ve Akademisyenleri için Belge Sağlama Hizmetleri

İstenen yayın, kütüphane koleksiyonunda mevcut değilse, Türkiye’deki diğer araştırma ve üniversite kütüphanelerinden sağlanır.
Neleri İsteyebilirim? Makale, kitap ve tezler (içindekiler, kaynakça, özet ve seçilecek bir bölüm) için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.
Diğer üniversitelerde yayınlanmış tezleri, Belge Sağlama Birimi aracılığı ile isteyebilirsiniz. TÜBESS ile YÖK'ten sağlanan tezler kullanıcılarımıza, basılı olarak verilir.
Diğer üniversitelerden basılı kitap istekleri, yalnızca akademik personel için yapılmaktadır.

Nasıl istek yapabilirim?

  • İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanelerde olduğu TOKAT (Ulusal Toplu Katalog) taraması ile tespit edilebilir.
  • Yayın İstek Formu doldurularak şahsen veya e-posta yoluyla Belge Sağlama Birimine iletilir.

İsteğim ne kadar sürede karşılanır?
Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikasına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Ücret
Ücret ilgili kütüphanenin belge sağlama politikasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Hizmet ve kargo bedeli Belge Sağlama Birimine ödenir.


  Kurum Dışı Araştırmacılar için Belge Sağlama Hizmetleri

H.Ü. mensubu olmayan araştırmacılar ve belge sağlama hizmetinden yararlanmak isteyen kurumlar, koleksiyonumuzda mevcut olan yayınlara fotokopi ve ödünç verme yoluyla erişebilir.


Neleri İsteyebilirim?
Sanat kitapları ve referans kaynakları dışında koleksiyonumuzda mevcut olan makale, kitap, tez bölümleri için istek yapılabilir. Telif hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez. Ödünç kitap isteklerinde, sadece kurumlar aracılığıyla yapılan istekler karşılanır.

Nasıl istek yapabilirim?

  • Kullanıcı, aradığı kaynağın kütüphanemizde mevcut olup olmadığını kitap ve dergi kataloğundan kontrol etmelidir.
  • Kaynak mevcut ise,Yayın İstek Formu eksiksiz doldurularak posta veya e-posta yoluyla Belge Sağlama Birimine iletilir.
  • Kullanıcı, Belge Sağlama Biriminin belirttiği fotokopi tutarını, verilen banka hesap numarasına yatırdığında işlemler başlatılır.

İsteğim ne kadar sürede karşılanır?
Ortalama 3 iş gününde, istekler kargoya verilir.
Ücret
Posta Yoluyla (Kargo-Karşı Ödemeli)
1-10 sayfa arası her bir yayın 6 TL + Devamında her 1-10 sayfa için 4 TL