Oku ve Yayımla Anlaşmaları

  Hacettepe Üniversitesi Oku ve Yayımla Anlaşmaları ve APC İndirimleri

Oku ve Yayımla (Read & Publish) anlaşması kapsamında erişim sağlanan e-kaynaklarda Hacettepe Üniversitesi araştırmacıları makale işlem bedeli (Article Proccessing Charge - APC) ödemeksizin yayın yapabilecektir.
Yapılan anlaşmalar dahilinde sorumlu yazar olarak yer alacağınız yayınlar için APC ücreti almayan ya da APC indirimi sağlayan yayıncılar ve anlaşma içeriği aşağıda yer almaktadır.

Yayıncı İndirim Oranı / Tutarı Açıklama
American Chemical Society (ACS)

Oku ve Yayımla / %100 Ücretsiz

American Chemical Society (ACS) ile Oku ve Yayımla (Read and Publish) anlaşması yapılmıştır. ACS’nin tüm dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar için APC ücreti alınmayacaktır. Dergi Yayın Sözleşmesi tamamlanırken makalenizin açık erişim sözleşmesi kapsamında olduğu bilgisi yer almalıdır.
Dergi listesi için tıklayınız.
Açık erişim anlaşması için tıklayınız.

Association for Computing Machinery (ACM)

Oku ve Yayımla / %100 Ücretsiz

Oku ve Yayımla / %100 Ücretsiz ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library ile Oku ve Yayımla (Read and Publish) anlaşması yapılmıştır. ACM Digital Library’de sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar için APC ücreti alınmayacaktır.
İçerik listesi için tıklayınız.
Broşür için tıklayınız.

Cambridge University Press (CUP)

Oku ve Yayımla / %100 Ücretsiz

Cambridge University Press ile yapılan Oku ve Yayımla (Read and Publish) anlaşması sonucunda Hybrid ve Gold Open Access olarak tanımlanan dergilerde yazarlardan herhangi bir makale işlem ücreti alınmayacaktır.
Dergi listesi için tıklayınız.
Açık erişim anlaşması için tıklayınız.

Oxford Journals Online

Oku ve Yayımla / %100 Ücretsiz

Oxford Journals Online ile Oku ve Yayımla (Read and Publish) anlaşması yapılmıştır.
Anlaşma dergi koleksiyonunda yer alan Hibrit dergileri kapsamaktadır. Sorumlu yazarlar (Corresponding Author), “research article, review article, brief report, case report” yayın türlerinde APC ödemeden sınırsız açık erişim yayın yapabilecektir.
Dergi listesi için tıklayınız.
Açık erişim anlaşması için tıklayınız.

SAGE Journals

200 GBP (Toplam ücret)

SAGE veri tabanı için yapılan anlaşma gereği SAGE Choice kapsamındaki dergilerde makale yayınlama ücreti 200 GBP’dir.
Dergi listesi için tıklayınız.

Wiley

Oku ve Yayımla / %100 Ücretsiz

Wiley ile “Oku & Yayımla” (Read & Publish) anlaşması yapılmıştır. Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publication” türündeki yayınlar AE desteği kapsamında olacaktır.
Dergi listesi için tıklayınız.
Açık erişim anlaşması için tıklayınız.