Staj Olanakları

H.Ü. Kütüphanelerinde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanır.
Staj sonunda öğrencilerin,

 • Üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi,
 • Uygulama alanlarını görmesi,
 • Mesleki alanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına yardımcı olunması amaçlanır.

  Staj Dönemleri ve Süresi

Kurum içi (HÜ BBY): Kış Dönemi (Şubat-Mayıs ayları) içinde 42 iş günüdür.
Kurum dışı: Haziran ayının 2. haftasından itibaren 4 haftadır.


  Staj Alanları

 • Beytepe Kütüphanesi-Beytepe Yerleşkesi
 • Sağlık Bilimleri Kütüphanesi-Sıhhiye Yerleşkesi
 • Konservatuvar Kütüphanesi-Beşevler Yerleşkesi
 • Hukuk Fakültesi Kütüphanesi-Beytepe Yerleşkesi
NOT: Staj programı Beytepe Kütüphanesi'nde tamamlanacak olup diğer kütüphanelerde de uygulama yapılması gerekebilir.


  Kontenjan

 • Kurum içi (HÜ BBY): Değişmektedir.
 • Kurum Dışı: 2 Kişidir.


  Başvuru

Kütüphanelerimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin;

 • Kurum içi başvurular için; bölümlerinden kendilerine verilen resmi belgelerle birlikte kütüphane staj koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
 • Kurum dışı başvurular için; Kütüphane staj koordinatörlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.Başvurular kontenjan dahilinde değerlendirilmekte olup olumlu/olumsuz yanıtlar staj koordinatörü tarafından başvuru sahibine iletilmektedir.