Deneme Veri Tabanları
Deneme Veritabanının İsmi Türü Bitiş Tarihi Hakkında
AYEUM DİĞER 01/11/2022
Sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yönetmeler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur.
MEDLINE Ultimate TAM METİN 31/12/2022
Tıp uzmanları ve araştırmacıları için önde gelen biyomedikal dergilerde dahil olmak üzere kanıta dayalı ve hakemli tam metin içeriği sunmaktadır.