Kaynak Siparişi ve Bağışı


Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, kütüphaneye bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.
Basılı ve elektronik kaynak istekleri mevcut bütçe dahilinde değerlendirilmektedir.
Sipariş Takibi linkinden değerlendirme sonuçları takip edilebilir.


  Sipariş Öncesi Başvuru Kaynakları

  • Kitap istekleri için Amazon, yayıncıların web sayfaları,
  • Nota istekleriniz için IMSLP kaynaklarını kullanabilirsiniz.


  Kitap Siparişi

Kitap isteğinde bulunmadan önce kütüphane koleksiyonunda mevcut olup olmadığını kütüphane kataloğumuzdan taramanızı rica ederiz.
Kitap isteklerinizi Kitap İstek Formunu doldurarak kütüphaneye iletebilirsiniz.
Satın alma işlemleri Kamu İhale Yasası'na göre yapılmaktadır. Bu nedenle kitapların kütüphaneye ulaşma süresi en az 4 aydır.
Kitap kütüphaneye gelip, işlemleri tamamlandıktan sonra istek yapan kişi bilgilendirilir.


  Dergi Siparişi

Dergi isteklerinizi, Dergi İstek Formunu doldurarak kütüphaneye iletebilirsiniz.
İstekler, abonelik döneminde değerlendirilir ve istek sahibi bilgilendirilir.

  Veri Tabanı Siparişi

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri veri tabanı talebinde bulunabilirler.
Tüm talepler öğretim üyelerinin ilgili bölümleri aracılığıyla EBYS üzerinden kütüphaneye resmi yazıyla iletilir.
E-Kaynak Değerlendirme ve Sağlama Kriterleri


  Kaynak Bağışı

Bağışlanmak istenen kaynaklar, “Kütüphane Bağış Değerlendirme Komisyonu” tarafından (gerektiğinde uzman görüşü alınarak) aşağıdaki kriterler doğrultusunda incelenir ve seçim işlemleri yapılır.
Komisyon, bağış yayınların, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçlarına uygunluğu açısından değerlendirme yapar.
Koleksiyona dahil edilmeyen yayınlar, bağış yapan kişiye iade edilir.

  Bağış Kaynakların Seçim Kriterleri

  • Bağış kaynakların, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikte olması
  • Kütüphane koleksiyonunda bulunmaması (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç)
  • Yayın yılının 5 yıldan eski olmaması (nadir eserler, edebi kaynaklar vb. hariç)
  • Yıpranmış, eksik ya da fotokopi yayın olmaması
  • Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğünün olması
  • DVD lerin orijinal ve hasarsız olması
  • Süreli yayınsa, mevcut koleksiyondaki eksik sayıları tamamlıyor olması
  • Güncel süreli yayın ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması

Bağışlanmak istenen kaynaklar, Bağış Kaynak Kabul Formu doldurularak kütüphaneye iletilir.