Kurum Dışı Kullanıcılar

Hacettepe Üniversitesi mensubu ve kurum kimliği olmayan kullanıcılar, Kütüphanelerimizden “Dış Kullanıcı” olarak aşağıda belirtilen tanım ve koşullarda yararlanabilirler.

  Dış Kullanıcılarımız

 • Hacettepe Üniversitesi mezunları,
 • Herhangi bir üniversite de uzman, öğretim görevlisi veya öğretim üyeleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan araştırmacılar,
 • Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında çalışanlar ya da bu alanlarda Yüksek Lisans /Doktora yapanlar,
 • Sanayi ve ticaret kurumları adına araştırma yapanlar,
 • Diğer.

  Genel Kullanım Koşulları

 • Kurum dışı kullanıcılar saat 22:00’a kadar kütüphaneden yararlanabilirler.
 • Kütüphane girişlerinde bulunan kiosklardan alınan “Günlük Giriş” barkodu ile;
  • Çalışma salonlarından,
  • Basılı ve elektronik kaynaklardan,
  • Danışma ve eğitim hizmetlerinden,
  • Ücretsiz tarayıcı hizmetinden,
  • Bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz ağ bağlantısından kütüphane içinde yararlanmaları mümkündür.
 • Diğer Üniversitelerin araştırmacıları ve özel üyelik yapanlar belirlenen kurallar çerçevesinde ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Diğer Kurum dışı kullanıcılar ödünç kaynak alma hakkına sahip değildir.
 • Elektronik kaynakların kullanımı lisans anlaşmaları ve güvenlik gerekçesiyle IP sınırlıdır. Ziyaretçiler elektronik kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabilir, lisans kuralları çerçevesinde kopyalayabilirler.
 • Kütüphanelerimiz bütün araştırmacılara açık olmakla birlikte; sadece H.Ü. mensupları ve özel üyelik hakkına sahip olanlar kütüphane materyallerini ödünç alabilirler.
 • Sınav dönemlerinde kütüphaneler sadece H.Ü. mensuplarının kullanımına açık olabilir. Dış kullanıcılara kapalı olacak tarih aralıkları web sayfamız “Haber ve Duyurular” alanından duyurulacaktır.
 • Dış kullanıcıların Üniversite'de olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişi engellenebilir.
 • Kütüphane uygulamaları dışındaki diğer hizmetlerde (ulaşım, otopark vs.) ilgili birimlerin kuralları geçerlidir.

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’ne; tıp ve sağlık bilimleri alanlarında çalışanlar ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler dışında kurum dışı kullanıcılar kabul edilmemektedir. Ayrıca bu kullanıcılar kütüphaneyi sadece araştırma amacıyla kullanabilirler.


  Kullanıcı Grubuna Göre Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları

Kütüphanelerimize dış kullanıcı olarak kabul edilen araştırmacıların ya da öğrencilerin, kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartları ve kullanım koşulları kullanıcı grubuna göre aşağıda belirtilmiştir.


Protokol Kapsamında Dış kullanıcı


ILL Kapsamında Dış Kullanıcı (Kütüphanelerarası Ödünç Verme)

 • Diğer üniversite ve kurumlara mensup akademik personel ve araştırmacılar kütüphanelerimizden ödünç kitap alabilir.

  ILL hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcılar;

  • Bağlı bulundukları kurumun kütüphanesinden onaylı Kütüphanelerarası Ödünç Kitap Formu ile kütüphanemize başvurmalıdır,
  • 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.


Özel Üyelik

 • Kütüphanemize özel üyelik yapan kullanıcılar, kütüphanelerimizden faydalanabilmekte ve materyal ödünç alabilmektedir. Özel üyelerimiz elektronik kaynaklara, kütüphanelerimizde bulunan bilgisayarlarla ya da kampüs internet ağına bağlanarak gerçekleştirebilirler.
  Özel üyelerin ödünç verme hizmetlerinden yararlanma kuralları için Ödünç Verme sayfasından bilgi alabilirsiniz.


  Özel Üyelik Gerçekleştirebilecek Kişiler

  • Diğer üniversitelerin akademik personeli
  • Lisansüstü öğrencileri
  • Kamu kurum ve kuruluşları personeli
  • Sanayi ve ticaret kurumları araştırmacıları
  • H.Ü. Teknokent personeli
  • H.Ü. Mezunları
  • HÜMED Üyeleri

   

  Özel Üyeliğin Başlatılması

  • Kütüphanenin web sayfasından ya da ödünç verme bankosundan Kurum Dışı (Özel) Üyelik Sözleşmesi alınıp doldurulur.
  • Kurumsal kimlik ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte Ödünç Verme Birimine başvurulur.
  • Üyelik işlemleri hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında yapılmaktadır.
  • Ödünç Verme Biriminden onay alındıktan sonra üyelik aidatı ödenir.
  • Üyelik aidatı ödenirken: T.C. Kimlik/Firma Vergi Kimlik Numarası ile H.Ü. Kütüphaneleri Depozito Bedeli açıklamasının bulunması gerekmektedir.
  • Dekontun aslı kütüphaneye teslim edilir.

  Kurum Dışı (Özel) Üyelik Sözleşmesini indirmek için tıklayınız.

  Özel Üyeliğin Yenilenmesi

  • Özel üyeliğin yenilenmesi için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurulması gerekmektedir.
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından onay alındıktan sonra üyelik aidatı ödenir.
  • Üyelik aidatının %25’i kütüphane kullanım bedeli olarak ödenir.

  Üyelik aidatı ödenirken: T.C. Kimlik/Firma Vergi Kimlik Numarası ile H.Ü. Kütüphaneleri Özel Üyelik Yenileme Bedeli açıklamasının bulunması gerekmektedir.

  • Dekontun aslı kütüphaneye teslim edilir.

  Özel Üyeliğin Sonlandırılması

  • Üyeliğini sonlandırmak isteyen özel üyelerin varsa gecikmiş ödünç materyal, kayıp veya hasar görmüş materyal ceza bedellerini ödemiş olması gerekmektedir.
  • Depozito iadesi için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına dilekçeyle başvurulması gerekmektedir.
  • Dilekçede, üyenin kişisel bilgileri, iletişim bilgisi ve iade edilecek hesap bilgileri bulunmalıdır.
  • Üyelik sonlandırıldığında, üyelik aidatının %75’i kullanıcıya iade edilir.

  Özel Üyelik Aidatı

  Kullanıcı Grubu Zaman Aralığı Depozito Tutar
  (Aidatın %75’i)
  Kullanım Bedeli
  (Aidatın %25’i)
  Toplam Üyelik Aidatı
  HUMED üyesi H.Ü. mezunları Yıllık  ₺    250.00  ₺      62.50  ₺    312.50
  HUMED üyesi olmayan H.Ü. mezunları Yıllık  ₺    500.00  ₺    125.00  ₺    625.00
  Araştırmacılar Yıllık  ₺ 1,000.00  ₺    250.00  ₺ 1,250.00
  Kamu kurum ve kuruluşları Yıllık  ₺    750.00  ₺    187.50  ₺    937.50
  Sanayi ve ticaret kuruluşları Yıllık  ₺ 1,500.00  ₺    375.00  ₺ 1,875.00
  H.Ü. Teknokent personeli Yıllık  ₺ 1,500.00  ₺    375.00  ₺ 1,875.00

  Banka Bilgileri
  Şube: Vakıfbank (T.A.O. Ankara Şubesi)
  Hesap adı: Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  IBAN: TR160001500158007292178645
  Not: Açıklama kısmına T.C. Kimlik/ Firma Vergi Kimlik Numarası ile H.Ü. Kütüphaneleri depozito bedeli açıklamasının yazılması ve dekontun aslının kütüphaneye teslim edilmesi gerekmektedir.


Misafir Kullanıcı

 • Diğer üniversitelerden araştırma yapmak amacıyla kütüphanemizi kullanmak isteyen öğrenci ve araştırmacılar, bağımsız araştırmacılar ve Üniversitemiz mensuplarının birinci dereceden yakınları, “Misafir Kullanıcı” olarak tanımlanırlar.
 • Misafir Kullanıcıların Kütüphaneden Yararlanma Koşul ve Süreçleri

  • Kütüphanelerimizden misafir kullanıcı olarak yararlanmak isteyen öğrenciler/araştırmacılar kütüphane kullanımı için Üniversitemizden onay almak zorundadırlar.
  • Misafir kullanıcılar kütüphanelerimizden yaralanmak için kurumlarından getirecekleri bir dilekçe ile şahsen veya e-posta yoluyla kütüphanemize başvururlar.
  • Dilekçe bağlı bulunulan kurumun ambleminin olduğu antetli bir kağıda yazılmalı ve dilekçeyi yazan makamın yöneticisinin adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.
  • Dilekçesi onaylanan kullanıcı “H.Ü Kütüphaneleri Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin” formunu doldurup ve ilgili belgeleri kütüphaneye teslim etmelidir.
  • Dilekçe sahibi bu form ile yerleşkeye ve kütüphaneyi kullanma hakkına sahip olur.
  • Misafir kullanıcıların yararlanma süresi en fazla 4 ay ile sınırlıdır.
 • Misafir kullanıcıların kütüphane kullanımları aşağıdaki durumlarda sınırlandırılabilir;
  • Sınav dönemlerinde kütüphaneler sadece H.Ü. mensuplarının kullanımına açıktır. Kapalı olan tarih aralıkları ile ilgili bilgi kütüphane web sayfamızda bulunan “Duyurular” alanından takip edilebilir,
  • Üniversite'de olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişler engellenebilir.