Kurum Dışı Kullanıcılar

Hacettepe Üniversitesi mensubu ve kurum kimliği olmayan kullanıcılar, Kütüphanelerimizden “Dış Kullanıcı” olarak aşağıda belirtilen tanım ve koşullarda yararlanabilirler.


  Dış Kullanıcılarımız

 • Kurum dışı kullanıcılar saat 22:00’a kadar kütüphaneden yararlanabilirler.
 • Kütüphane girişlerinde bulunan kiosklardan alınan “Günlük Giriş” barkodu ile;
  • Çalışma salonlarından,
  • Basılı ve elektronik kaynaklardan,
  • Danışma ve eğitim hizmetlerinden,
  • Fotokopi / çıktı hizmetinden,
  • Bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz ağ bağlantısından kütüphane içinde yararlanmaları mümkündür.
 • Diğer Üniversitelerin araştırmacıları ve özel üyelik yapanlar belirlenen kurallar çerçevesinde ödünç verme hizmetlerinden yararlanabilirler. Diğer Kurum dışı kullanıcılar ödünç kaynak alma hakkına sahip değildir.
 • Elektronik kaynakların kullanımı lisans anlaşmaları ve güvenlik gerekçesiyle IP sınırlıdır. Ziyaretçiler elektronik kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabilir, lisans kuralları çerçevesinde kopyalayabilirler.
 • Kütüphanelerimiz bütün araştırmacılara açık olmakla birlikte; sadece H.Ü. mensupları ve özel üyelik hakkına sahip olanlar kütüphane materyallerini ödünç alabilirler.
 • Sınav dönemlerinde kütüphaneler sadece H.Ü. mensuplarının kullanımına açıktır. Dış kullanıcılara kapalı olan tarih aralıkları ve ilgili kütüphaneler web sayfamızda bulunan “Duyurular” alanından takip edilebilir.
 • Dış kullanıcıların Üniversite'de olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişi engellenebilir.
 • Kütüphane uygulamaları dışındaki diğer hizmetlerde (ulaşım, otopark vs.) ilgili birimlerin kuralları geçerlidir.

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’ne; tıp ve sağlık bilimleri alanlarında çalışanlar ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler dışında kurum dışı kullanıcılar kabul edilmemektedir. Ayrıca bu kullanıcılar kütüphaneyi sadece araştırma amacıyla kullanabilirler.


  Kullanıcı Grubuna Göre Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları

Kütüphanelerimize dış kullanıcı olarak kabul edilen araştırmacıların ya da öğrencilerin, kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartları ve kullanım koşulları kullanıcı grubuna göre aşağıda belirtilmiştir.

 • Protokol Kapsamında Dış kullanıcı
  • Üniversitemiz ile Ankara, Ankara Sosyal Bilimler, Atılım, Bilkent, Çankaya, Hacı Bayram Veli, ODTÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri, Sayıştay, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında dönemsel olarak imzalanan protokol gereği, ilgili üniversitelerin akademik personeli adı geçen Üniversite kütüphanelerine dönemlik üye olup ödünç kaynak alma hizmetlerinden yararlanabilirler. Protokol ile gelen araştırmacı, 15 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.
 • ILL Kapsamında Dış Kullanıcı (Kütüphanelerarası Ödünç Verme)
  • Üniversitemiz ile Ankara, Ankara Sosyal Bilimler, Atılım, Bilkent, Çankaya, Hacı Bayram Veli, ODTÜ, Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri, Sayıştay, Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında dönemsel olarak imzalanan protokol gereği, ilgili üniversitelerin akademik personeli adı geçen Üniversite kütüphanelerine dönemlik üye olup ödünç kaynak alma hizmetlerinden yararlanabilirler. Protokol ile gelen araştırmacı, 15 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.
 • Protokol Kapsamında Dış kullanıcı
  • Diğer üniversitelere mensup akademik personel, ‘’Kütüphanelerarası Ödünç Kitap / Fotokopi Formu’’ ile kütüphanelerimizden ödünç kitap alabilir. ILL hizmeti için;
   • Araştırmacı bağlı bulunduğu kurumun kütüphanesinden onaylı ’Kütüphanelerarası Ödünç Kitap / Fotokopi Formu’’ ile kütüphanemize başvurmalıdır,
   • Bu hizmet kapsamında 15 kitap 30 gün süreyle ödünç alınabilir, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.


  Özel Üyelik

Diğer üniversitelere mensup akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, kamu kurum ve kuruluşları, sanayi ve ticaret kurumları araştırmacıları, H.Ü. Teknokent ve H.Ü. mezunları, HÜMED üyeleri, kütüphanelerimize özel üyelik yaparak, aşağıda belirtilen hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

 • Kütüphanenin web sayfasından ya da ödünç verme bankosundan alınan “Kurum Dışı (Özel) Üyelik Sözleşmesi” doldurulur. Kurumsal kimlik ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurulur.
 • Üye olabilmek için üyelik aidatı ödenir.
 • Üyelik süresi uzatılmak istendiğinde, tekrar depozito tutarının % 25’i tutarında kütüphane kullanım bedeli alınır.
 • Üyelik iptalinde depozito, varsa kitap geciktirme ve/veya kaybetme ücretleri düşüldükten sonra, kullanıcıya geri ödenir.
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinden yararlanmak isteyen özel kullanıcılarımızın üyelik işlemleri Hafta içi 8:30-17:00 saatleri arasında yapılır.

ÜYELİK AİDATI

Zaman Aralığı

Depozito Tutarı (TL)

Kullanım Bedeli %25 (TL)

TOPLAM (TL)

HUMED üyesi H.Ü. mezunları
Yıllık
250
62.5
312.5
HUMED üyesi olmayan H.Ü. mezunları
Yıllık
500
125
625
Araştırmacılar
Yıllık
1.000
250
1.250
Kamu kurum ve kuruluşları
Yıllık
750
187.5
937.5
Sanayi ve ticaret kuruluşları
Yıllık
1.500
375
1.875

Banka Bilgileri:

Vakıfbank (T.A.O. Ankara Şubesi) IBAN: TR160001500158007292178645 (Dekont üzerinde T.C. Kimlik/ Firma Vergi Kimlik Numarası ile H.Ü. Kütüphaneleri depozito bedeli açıklamasının bulunması ve dekontun aslının kütüphaneye teslim edilmesi gerekmektedir.)

Özel Üyelerin Ödünç Verme Hizmetlerinden Yararlanma Kuralları

 • Kullanıcılar, 5 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.
 • Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi 2 kez uzatılabilir.
 • Kütüphane, ödünç alınan kitapları zamanında iade etmeyen kullanıcıları e-posta ile uyarır. Ancak, çeşitli nedenlerle (iletişim bilgilerinin güncel olmayışı vb.) hatırlatma ya da uyarı mesajlarının ulaşmadığı durumlarda, geciken kaynaklardan kullanıcı sorumludur.
 • Her kitap için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.
 • Kitabın kaybedilmesi halinde kullanıcı aynısını sağlamakla yükümlüdür. Kaynak piyasada bulunamadığı takdirde yeni baskısı veya ilgili kütüphaneci tarafından belirlenen eşdeğer bir kaynağı sağlamak zorundadır.


 Misafir Kullanıcı

Diğer üniversitelerden araştırma yapmak amacıyla kütüphanemizi kullanmak isteyen öğrenci ve araştırmacılar, bağımsız araştırmacılar ve Üniversitemiz mensuplarının birinci dereceden yakınları, “Misafir Kullanıcı” olarak tanımlanırlar.

Misafir Kullanıcıların Kütüphaneden Yararlanma Koşul ve Süreçleri

 • Kütüphanelerimizden misafir kullanıcı olarak yararlanmak isteyen öğrenciler/araştırmacılar kütüphane kullanımı için Üniversitemizden onay almak zorundadırlar.
 • Misafir kullanıcılar kütüphanelerimizden yaralanmak için kurumlarından getirecekleri bir dilekçe ile şahsen veya e-posta yoluyla kütüphanemize başvururlar.
 • Dilekçe bağlı bulunulan kurumun ambleminin olduğu antetli bir kağıda yazılmalı ve dilekçeyi yazan makamın yöneticisinin adı, soyadı ve imzası bulunmalıdır.
 • Dilekçesi onaylanan kullanıcı “H.Ü Kütüphaneleri Misafir Kullanıcı ve Yerleşkeye Giriş İzin” formunu doldurup ve ilgili belgeleri kütüphaneye teslim etmelidir.
 • Dilekçe sahibi bu form ile yerleşkeye ve kütüphaneyi kullanma hakkına sahip olur.
 • Misafir kullanıcıların yararlanma süresi en fazla 4 ay ile sınırlıdır.
Misafir kullanıcıların kütüphane kullanımları aşağıdaki durumlarda sınırlandırılabilir;
 • Sınav dönemlerinde kütüphaneler sadece H.Ü. mensuplarının kullanımına açıktır. Kapalı olan tarih aralıkları ile ilgili bilgi kütüphane web sayfamızda bulunan “Duyurular” alanından takip edilebilir,
 • Üniversite'de olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı dönemlerde yerleşkeye girişler engellenebilir.