Açık Erişim

Açık Erişim Sistemi, Hacettepe Üniversitesinde üretilen bütün bilimsel çalışmaların arşivlenmesi ve yasal hükümler çerçevesinde açık erişime sunulmasını kapsamaktadır.

Sisteme kimler yayınlarını yükleyebilir?

H.Ü. mensubu akademisyen ve öğrenciler, hacettepe e-posta ve şifresini kullanarak giriş yapıp yayınlarını sisteme yükleyebilirler.

Neler Yüklenebilir?

Tez Yükleme

Nasıl Yararlanabilirim?

Açık Erişim Sistemine aktarılan yayınları görmek ya da taramak için kütüphane web sayfasındaki Açık Erişim Sistemi bağlantısındaki menüden açık erişim tezler seçeneğini kullanarak yararlanabilirsiniz.

Belgeler

Yayımlama ve Fikri Mulkiyet Hakları Beyanı

İletişim

openaccess@hacettepe.edu.tr

Beytepe Kütüphanesi Sağlık Bilimleri Kütüphanesi
Açık Erişim Birimi
Tel: 090 312 297 6585-117
Açık Erişim Birimi
Tel: 090 312 305 1067